Baseny i restauracje mają być zamknięte również w hotelach

archiwum ibis
Basen hotelu ibis Styles Nowy Targ

Nowy projekt rozporządzenia rady ministrów zakłada zniesienie wywalczonych niedawno wyjątków dla branży hotelowej. Nie będą mogły działać baseny i restauracje. Goście mają otrzymywać posiłki bezpośrednio do pokoju.

Restrykcje zapowiadane przez premiera Morawieckiego przewidują nie tylko zakaz przyjmowania gości prywatnych w hotelach. Przestaną obowiązywać wywalczone jakiś czas temu przez IGHP wyjątki dla branży hotelarskiej w zakresie świadczeniu usług gastronomicznych i udostępniania infrastruktury basenowej i fitness.

Zamknięte baseny i siłownie

Opublikowany na stronie gov.pl projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tzw. projekt Odpowiedzialność) znosi zapisy, zgodnie z którymi w hotelach mogły działać baseny. Zakaz ma wejść w życie 28 listopada i na razie obowiązywać do 27 grudnia. Baseny, aquaparki i sale fitness działać mogą jedynie w uzdrowiskach oraz obiektach sportowych.

Posiłki tylko do pokoju hotelowego

Zniesiony ma być również wyjątek od zakazu świadczenia usług gastronomicznych, który wprowadzono dla obiektów noclegowych. Do 27 grudnia restauracje hotelowe mogą działać, ale posiłki należy podawać gościom bezpośrednio do pokoju.

Projekty rozporządzeń są obecnie na etapie konsultacji. Uwagi odnośnie do projektu „Odpowiedzialność” można zgłaszać do 23 listopada do godz. 20:00.

Omawiane przepisy:

§ 10. 1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:

a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 17, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole;

[…]

5. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 9, na terenie prowadzenia usług hotelarskich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, o których mowa w ust. 2, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju hotelowego.

Restauracje w hotelach pozostaną czynne dla gości