Arabski Szczyt Lotniczy 2022 wzywa do współpracy branży w celu wsparcia ożywienia lotnictwa i turystyki

fot. materiały prasowe

Dziewiąty Arabski Szczyt Lotniczy (AAS), wydarzenie w branży lotniczej i turystycznej w regionie w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Al Hamra w Ras Al Khaimah, zakończył się optymistyczną nutą, a główni gracze z branży oczekują, że region szybko powróci do świetności sprzed pandemii.

Eksperci podkreślili potrzebę ściślejszej współpracy i otwartego dialogu między rządami, urzędami i operatorami, w celu ożywienia branży. Zwrócili również uwagę na potrzebę większych inwestycji w technologię, aby reagować na zmieniające się zachowania pasażerów. Dyskusje koncentrowały się również na znaczeniu zrównoważonego rozwoju i roli branży w dążeniu do zerowej emisji dwutlenku węgla. Ponadto eksperci podkreślili rolę turystyki jako katalizatora rozwoju gospodarczego, ożywienia w regionie po pandemii i potrzebę wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju.

Pod hasłem „Drogowskazy odnowy” ponad 750 zagranicznych i lokalnych ekspertów branżowych oraz przedstawicieli mediów zebrało się, aby omówić podczas dwudniowego szczytu szeroki wachlarz tematów związanych z lotnictwem i turystyką.

W pierwszym dniu AAS (28 lutego) odbyły się warsztaty branżowe obejmujące różne tematy związane z regionalnymi i zagranicznymi praktykami w turystyce, lotnictwie, na lotniskach i w innych sektorach.

Drugiego dnia szczytu (1 marca) w trakcie sesji panelowych przemawiali znani liderzy branży, omawiając stan transportu lotniczego i turystyki w świecie arabskim oraz jego wpływ na globalną gospodarkę. Rozmawiano o tym, jak linie lotnicze radzą sobie w świecie po pandemii, a także dzielono się nowymi modelami operacyjnymi i sukcesami opartymi na wiedzy i doświadczeniu.

Adel Al Ali, dyrektor generalny grupy Air Arabia, skomentował zmieniające się zachowania konsumentów, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia, które przedkłada wartość dodaną i konkurencyjne ceny nad luksusem, a także podkreślił znaczenie zapewnienia bezproblemowej podróży.

Raki Phillips, dyrektor generalny Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA), omówił, w jaki sposób ożywienie sektora lotniczego ma kluczowe znaczenie dla odbudowy turystyki w regionie oraz współpracy w budowaniu silniejszej, bardziej zrównoważonej i odpornej gospodarki turystycznej dla przyszłych pokoleń.

Kamil Al-Awadhi, wiceprezes regionalny na Afrykę i Bliski Wschód, IATA powiedział, że region jest bardzo sprytny w swojej zdolności do szybkiego przystosowania się. Dodał, że w tym roku pozytywnie patrzy na sektor lotniczy i liczy na znaczny wzrost popytu w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Samer Majali, dyrektor generalny Royal Jordanian Airlines, wyraził ostrożny optymizm dla branży lotniczej w związku z redukcją ograniczeń wjazdowych na całym świecie, ale zwrócił uwagę na nowe regionalne i globalne wyzwania związane z konfliktem w Europie Wschodniej.

Maen Razouqi, dyrektor generalny Kuwait Airways, podkreślił potrzebę współpracy poprzez spółki joint venture i partnerstwo w branży, aby spowodować, by  sektor był odporny i zrównoważony.

Mikail Hourari, prezes Airbus Africa Middle East spodziewa się, że Bliski Wschód będzie jednym z regionów wykazujących silne ożywienie. Stwierdził, że przyszłość lotnictwa leży w zrównoważonym rozwoju, a branża musi zmierzyć się z negatywnym postrzeganiem jego wpływu na emisję dwutlenku węgla.

Atanasios Titonis, dyrektor generalny międzynarodowego lotniska Ras Al Khaimah, powiedział, że pandemia była bardzo trudna dla przemysłu lotniczego, ale sektor jest najlepszym menedżerem kryzysowym i jest dobrze przygotowany na przyszłe kryzysy.

Majid Khan, wiceprezes ds. rozwoju lotnictwa, lotnisko w Stambule spodziewa się pełnego ożywienia sektora do końca roku i powiedział, że Bliski Wschód jest silnym rynkiem dla lotniska.

Muzzammil Ahussian, wiceprezes wykonawczy ds. podróży Seera Group wierzy w region i podkreśla, że ​​dane są pozytywne więc oczekuje, że wskaźniki w 2022 r. powrócą do poziomu sprzed pandemii, a Arabia Saudyjska będzie miejscem odwiedzanym przez wielu turystów.

Omar Seraj Akbar, dyrektor generalny Zamzam.com skomentował, że pandemia była kluczowym graczem w zmianie sposobu myślenia ludzi w sposobie dokonywania rezerwacji, ze znacznym przesunięciem w kierunku rozwiązań online, ale nadal istnieje zapotrzebowanie pasażerów na rezerwacje za pośrednictwem biur podróży .

Arabski Szczyt Lotniczy popierany przez rządy arabskie i wcześniej odbywający się w wielu krajach arabskich, zorganizowany był w 2022 roku we współpracy z Biurem Promocji i Rozwoju Turystyki Ras Al Khaimah (RAKTDA) i wspierany przez globalnych partnerów branżowych, takich jak Airbus, CFM, Air Arabia, Alpha Aviation Academy i inni. Szczyt odbędzie się również w Ras Al Khaimah w 2023 roku.