Andrzej Pawluszek pełnomocnikiem prezesa POT ds. ZOPOT-ów

Andrzej Pawluszek, pełnomocnik prezesa POT ds ZOPOT-ów/fot. archiwum POT

13 kwietnia Rafał Szlachta, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej mianował Andrzeja Pawluszka pełnomocnikiem POT ds. Zagranicznych Ośrodków POT. Andrzej Pawluszek nadal jest zastępcą dyrektora ZOPOT-u w Amsterdamie.

Jak się dowiedzieliśmy, do obowiązków Pełnomocnika należy: opracowanie koncepcji dotyczącej funkcjonowania Zagranicznych Ośrodków POT na podstawie przeglądu aktualnej sytuacji oraz wskazywanie obszarów, które wymagają zmian, przedkładanie Prezesowi POT opinii/rekomendacji w sprawach dotyczących działania Zagranicznych Ośrodków POT, opiniowanie wniosków dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników w Zagranicznych Ośrodków POT.

Prezes POT, Andrzej Szlachta, powiedział: „Liczę na pracę zespołową i pomoc w kierowaniu POT. Chcę konsultować podejmowane decyzje ze środowiskiem stąd mianowanie na pełnomocnika człowieka znającego pracę ZOPOT-ów zarówno z pozycji samego ZOPOT-u, jak wcześniejszej współpracy z pozycji ROT. Jednocześnie człowieka młodego i pełnego pomysłów. Liczę, że wspólnie ożywimy działalność ośrodków zagranicznych i nadamy im nową dynamikę.”

W swoim liście skierowanym do dyrektorów ZOPOT-ów, Andrzej Pawluszek napisał m.in.:

„Niewątpliwie Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej stanowią jasne ogniwo w zagranicznej promocji naszego kraju. Sami doskonale wiecie, że porównanie naszej działalności z Trade Offices (dawne WPHiI), czy Instytutami Polskimi wychodzi zdecydowanie na korzyść POT.
W trudnym otoczeniu międzynarodowym wizyty dziennikarskie, które są przez Was (nas) organizowane, pomagają w ukazywaniu Polski jako nie tylko znakomitej destynacji turystycznej, ale również po prostu normalnego kraju, co pomaga eliminować stereotypy a często prostować medialne przekłamania…

Intencją Pana Prezesa jest wzmacnianie zagranicznej promocji Polski na rynkach zagranicznych. Aby była ona skuteczna potrzebne są skuteczne ZOPOTy. Fakt powierzenia pełnomocnictwa osobie z naszego grona jest nie tylko świadectwem zaufania, ale także zobowiązaniem i wyzwaniem.

Pan Prezes Rafał Szlachta nie tylko chce, aby nasze ośrodki lepiej funkcjonowały, ale również, pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków, chciałby, aby sieć ZOPOT-ów została rozbudowana.

Czas pandemii nie jest łatwy dla nas wszystkich. Paradoksalnie ze względu na popandemiczne wzmożenie naszej konkurencji może okazać się, że ten czas będzie jeszcze trudniejszy. Musimy się przygotować na kreatywne przebicie się z naszym komunikatem.

Znamy się od lat. Czasami wspólnie narzekamy na centralę, czasami centrala narzeka na nas. Takie są realia struktury. Pamiętajmy jednak, że wszyscy pracujemy na wizerunek i rzecz naszej organizacji.

Pojawiające się od 2002 co kilka lat próby likwidacji POT lub łączenia nas z innymi podmiotami, pokazują jak poważnym problemem jest niezrozumienie znaczenia promocji turystycznej.

POT nie jest dobrem danym na zawsze. Lubimy często, nawet z pewną wyższością, porównywać się z szefami Instytutów Polskich i dawnych WPHiI. Podczas gdy oni jeżdżą mercedesami z kierowcami, my sami jesteśmy szoferami-magazynierami-listonoszami-sekretarkami. To wszystko prawda.

Jednak nie powinniśmy podpadać w samozadowolenie, któremu również sam ulegam. Wiemy jak dużo robimy dla Polski, ale robimy to często bez komunikowania tego na zewnątrz. Musimy częściej pokazywać naszą działalność szerszej publiczności. W dobie mediów społecznościowych a także dobrych kontaktów medialnych, które wypracowaliśmy przez lata, jest to dużo łatwiejsze.

W żaden sposób nie uzurpuję sobie prawa do tego, aby mówić Wam jak wykonywać Waszą prace. Nikt nie zna lepiej waszych rynków niż Wy sami. Chciałbym jednak abyśmy razem zastanowili się, co możemy robić lepiej. Gdzie możemy znaleźć obszary, które możemy po prostu ulepszyć.

Andrzej Pawluszek pracował w latach 2007-2012, jako wicedyrektor w ZOPOT w Nowym Jorku. Wcześniej, min. w 1998 r. zdobył mandat jako kandydat niezależny do Rady Miasta w Karpaczu. W latach 1998-2002 był szefem Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta.

W kolejnych latach będąc radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z listy PO-PiS przewodniczył Komisji Sportu i Turystyki.
W latach 2004-2006 sprawował funkcję wicemarszałka, członka Zarządu Dolnego Śląska z ramienia PiS. W tym czasie odpowiadał m.in. za naukę, edukację, kulturę, promocję, turystykę i sport.

W latach 2004-2007 był prezesem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Od maja 2016 r. jest stałym ekspertem Międzyresortowego Zespołu ds. Promocji Polski za granicą w KPRM oraz społecznym doradcą Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera Adama Lipińskiego.
W latach 2018-19 był Sekretarzem Prezesa Rady Ministrów. Doradzał w sprawach turystycznych.

Andrzej Pawluszek studiował Hospitality Management na New York University – Tisch Center for Hospitality and Tourism (2011, Hotel Operations) a także nauki polityczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1999, bez obrony dyplomu).