Andrzej Kindler dołącza do Rady Ekspertów ds. Turystyki jako wiceprzewodniczący

Andrzej Kindler

Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki i przewodniczący Rady POT minionej w tym roku kadencji dołączył do Rady Ekspertów Turystyki przy MRPiT jako wiceprzewodniczący.

Posiedzenie Rady, na którym uzupełniony został jej skład, odbyło się 16 lipca w Gródku nad Dunajcem. Towarzyszyła mu konferencja prasowa kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Turystyki, a także posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. W spotkaniach, które poświęcono głównie podsumowaniu roku funkcjonowania polskiego bonu turystycznego, wzięli udział wicepremier Jarosław Gowin, wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta oraz reprezentanci władz gminnych i przedsiębiorców biorących udział w programie.

Przy okazji obrad rady ekspertów dokonano też zmian personalnych – uzupełniono skład o Andrzeja Kindlera z Polskiej Izby Turystyki, który jednocześnie został wybrany na wiceprzewodniczącego rady. Pozostałymi wiceprzewodniczącymi są: Bogdan Dyjuk z LGD w Augustowie i prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu. Przewodniczącym rady jest Dawid Lasek.

Andrzej Kindler w tym roku zakończył kadencję przewodniczącego rady POT, jest wiceprezesem Polskiej Izby Turystyki i współwłaścicielem biura podróży Szarpie Travel – specjalistą od zarządzania finansami firmy.

Do zadań rady należy m.in. opiniowanie i formułowanie stanowisk dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce; opiniowanie i przedstawianie propozycji inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki; inicjowanie działań na rzecz: zrównoważonego rozwoju turystyki, konkurencyjności oferty polskiej turystyki na rynku międzynarodowym i tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, w szczególności poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki.

Do składu rady dokooptowano też nowych członków: Krzysztofa Celucha, Marka Cierpiała-Wolana, Tomasza Kobierskiego i Zygmunta Kruczka. W radzie zasiadają również: Jacek Borzyszkowski, Grzegorz Cius, Wiesław Czerniec, Jan Dziedzina, Wojciech Fedyk, Jan Golba, Katarzyna Gruszecka-Spychała, Jarosław Lichacy, Krzysztof Łopaciński, Jan Mazurczak, Daniel Puciato, Zbigniew Rasielewski, Grzegorz Sokoliński, Anna Małgorzata Staniewicz, Bartłomiej Walas i Hanna Zawistowska.

Rada POT i Rada Ekspertów ds. Turystyki przy MRPiT: wykorzystajmy certyfikat covidowy