Andrzej Danek prezesem Nowosądeckiej Izby Turystycznej

archiwum sandecjanaszemiasto

Andrzej Danek, przedsiębiorca oraz działacz sportowy-prezes MKS SANDECJA, dotychczasowy wiceprezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej został nowym prezesem Nowosądeckiej Izby Turystycznej wybranym przez XVIII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zastąpił Aleksandra Giertlera, który przez 18 lat kierował Izbą.

Aleksander Giertler zrezygnował ze startu w kolejnych wyborach na Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej w Nowym Sączu.

Zastępca prezydenta miasta, Wojciech Piech, powiedział: “Dowiadujemy się ze smutkiem, ale też z szacunkiem przyjmujemy tę informację i decyzję, że nie będzie pan kandydował na kolejną kadencję i nie będzie pan prezesem Nowosądeckiej Izbie Turystycznej, a przecież robił to pan przez 18 lat – 6 kadencji, jest pan numerem 1 nowosądeckiej i polskiej turystyki. Bardzo dziękujemy za te wszystkie lata, które są już za nami, za doskonałą współpracę, za wielki wkład, jaki wniósł pan w rozwój turystyki Ziemi Sądeckiej i Nowego Sącza.”

Obradujące w Nowym Sączu XVIII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Nowosądeckiej Izby Turystycznej powierzyło Aleksandrowi Giertlerowi tytuł Honorowego Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybrało zarząd w składzie: Andrzej Danek prezes oraz Lucyna Sieja,Jan Tomaszek,Teresa Wójcik,Mariusz Borkowski,Jerzy Dacków,Andrzej Stawiarski. Zarząd ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu.