Amadeus stawia na globalny ekosystem podróży

Firma Amadeus ogłosiła dziś swoją wizję globalnego ekosystemu podróży zorientowanego na podróżnego, która odpowiada na potrzeby złożonego i zmieniającego się środowiska zakupu usług turystycznych, a także pozwoli liniom lotniczym wygenerować ponad 130 mld USD dodatkowych przychodów rocznie do 2020 roku.

Z szacunków branżowych wynika, że przewoźnicy osiągają obecnie 50 mld USD przychodów rocznie ze sprzedaży usług dodatkowych, przede wszystkim w bezpośrednich kanałach dystrybucji. Badanie przeprowadzone przez Amadeus pokazuje, że do 2020 roku branża zyska kolejne 53 mld USD dzięki wprowadzeniu strategii wielokanałowej sprzedaży tych usług. Dodatkowo, innowacje technologiczne dla branży turystycznej mogą w tym samym czasie zapewnić dalsze zyski w wysokości 77 mld USD.

Firma Amadeus uważa, że przyczyni się do tego personalizacja oferty turystycznej
w trakcie całego cyklu podróży, dostarczanej turystom we wszystkich kanałach dystrybucji, dzięki otwartym, inteligentnym i dynamicznym systemom. Łącząc dostawców usług turystycznych i ich odbiorców w każdym kluczowym momencie cyklu podróży, można korzystać ze zgromadzonych informacji na ich temat, by dostosować ofertę do ich indywidualnych potrzeb w odpowiednim miejscu i czasie.

Luis Maroto, chief executive officer and president, Amadeus powiedział: „Globalna branża turystyczna i odczucia konsumentów z nią związane bardzo ewoluują, co sprawia, że potrzebna jest zasadnicza zmiana w sposobie sprzedawania produktów turystycznych i świadczenia usług podróżnym. Dysponując doświadczeniem i wiedzą na temat branży, znacznymi możliwościami w dziedzinie badań i rozwoju oraz globalną siecią partnerów, Amadeus posiada potencjał, by połączyć całą branżę turystyczną w jeden, globalny ekosystem. Przyniesie to zarówno użytkownikom systemów, jak i liniom lotniczym, ogromne korzyści, pozwalając na optymalne korzystanie z pełnej wartości oferowanych produktów i usług.”

Nowa wizja firmy Amadeus opiera się na trzech kluczowych elementach:

1. Opracowanie i rozwój nowego rozwiązania Global Merchandising System, które umożliwi liniom lotniczym tworzenie swojej oferty w dynamiczny sposób, lepiej dostosowanej do potrzeb pasażerów niż dotychczas i dostępnej w dowolnym punkcie sprzedaży, w dowolnym kanale dystrybucji (pośrednim lub bezpośrednim) oraz z wykorzystaniem dowolnie wybranego urządzenia.
2. Rozwój naszych systemów sprzedaży detalicznej i dystrybucji, aby umożliwić skuteczne i efektywne dostarczanie bogatszej oferty linii lotniczych w punktach sprzedaży, w kanale pośrednim i bezpośrednim, z naciskiem na potrzeby agentów w zakresie wsparcia, tak aby zwiększyć liczbę korzystających z rozwiązania podmiotów.
3. Pełna integracja nowego systemu Global Merchandising System oraz systemów Amadeus do sprzedaży detalicznej i dystrybucji z pakietem produktów do obsługi pasażerów Amadeus Altéa (ang. Passenger Service Systems, w skrócie PSS), zapewniająca turyście prawdziwie zintegrowaną, kompleksową podróż we wszystkich kluczowych punktach całego cyklu, takich jak obsługa, dostawa, zarządzanie zakłóceniami lotów oraz sprzedaż biletów i przelot.

Global Merchandising System poszerzy największe w branży portfolio produktów i usług, obejmujące najczęściej wykorzystywany na rynku system obsługi pasażerów – Altéa, jak również największą w branży platformę dystrybucyjną oraz pakiet e-retail wykorzystywany przez ponad 110 przewoźników na świecie, co przełoży się na poprawę doświadczeń użytkowników – zarówno partnerów firmy Amadeus, jak i samych podróżnych. Wdrożenie rozwiązania razem z narzędziami Amadeus Travel Intelligence, programami lojalnościowymi i systemami do zarządzania przychodami w czasie rzeczywistym, zapewni użytkownikom całościowe informacje o kliencie.

Julia Sattel, senior vice president of airline IT, Amadeus skomentowała: „Wprowadzenie dynamicznych i elastycznych narzędzi pozycjonowania dla linii lotniczych pozwoli im na spersonalizowaną obsługę i będzie stanowiło nowe źródło znaczących przychodów. Każdy klient docenia coś innego podczas lotu, a Amadeus może pomóc liniom lotniczym w lepszym zaspokojeniu potrzeb pasażerów, dzięki czemu zwiększy się ich lojalność.”

Global Merchandising System oraz kanały sprzedażowe i dystrybucyjne Amadeus będą łączyły klientów korzystających i niekorzystających z pakietu Altéa, umożliwiając dopasowanie oferty przewoźników w każdym segmencie rynku oraz przez dowolne urządzenie, kanał i punkt kontaktu z klientem. Amadeus zapewnia również zgodność systemów ze standardami branżowymi NDC XML

Holger Taubmann, senior vice president of distribution, Amadeus powiedział: „Amadeus posiada wieloletnie doświadczenie w łączeniu swoich użytkowników i linii lotniczych w celu rozwoju nowych możliwości generowania przychodów. Czujemy się zobowiązani do rozwijania tego podejścia i inwestowania w rozwój globalnego ekosystemu podróży, który przyniesie jeszcze większe korzyści handlowe wszystkim stronom. Chcemy to osiągnąć poprzez dostarczenie liniom lotniczym platformy, która umożliwi im różnicowanie swojej oferty, wyróżnianie się na tle konkurencji i generowanie większych zysków w tym niezwykle konkurencyjnym środowisku, jednocześnie oferując naszym partnerom efektywny i przejrzysty dostęp do szerokiego zakresu treści.”