Amadeus doceniony przez IATA

Firma Amadeus, jako jedna z pierwszych w branży, otrzymała od Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) certyfikat New Distribution Capacity (NDC) trzeciego poziomu. To najwyższy poziom certyfikacji NDC, dotyczącej zgodności z rynkowym standardem formatu danych, jakimi linie lotnicze wymieniają się z biurami podróży i innymi odbiorcami.

Linie lotnicze korzystające z nowego rozwiązania Amadeus Altéa NDC — które zostało opracowane na początku roku, a teraz uzyskało certyfikat IATA — będą mogły dystrybuować swoje ceny i taryfy, w tym treści dotyczące usług dodatkowych i „rodzin taryf”, za pomocą narzędzia NDC Offers & Orders.

Julia Sattel, szefowa działu Airline IT w Amadeus, powiedziała: „Jesteśmy dumni, że należymy do liderów branży w obszarze wdrażania opartego na technologii XML standardu NDC. Zależy nam, żeby wspierać rozwój tego nowego standardu komunikacji i żeby współpracować z IATA przy dalszej standaryzacji komunikatów i sposobów przesyłania danych. Chcemy pomóc liniom lotniczym w personalizacji ofert i dystrybucji taryf w precyzyjny, elastyczny i szybki sposób. Jeśli linie lotnicze wybiorą komunikaty NDC-XML, jesteśmy w pełni gotowi do obsługi danych w nowym standardzie.”

Aleks Popovich, wiceprezes ds. usług finansowych i dystrybucyjnych IATA, dodał: „Partnerska współpraca jest kluczowa dla rozwoju i upowszechniania standardu NDC w branży. Dostawcy technologii, tacy jak Amadeus, pokazują, jak rynek podróży lotniczych może wykorzystać ten standard do zwiększenia innowacyjności i budowania dodatkowej wartości. Cieszymy się, że Amadeus należy do pierwszych zdobywców certyfikatu NDC.”

Svend Leirvaag, wiceprezes ds. Industry Affairs w Amadeus, powiedział: „Standard NDC jest zgodny z nowymi trendami dotyczącymi prezentowania klientom oferty lotniczej, które Amadeus w pełni wspiera. Współpracujemy z IATA i innymi interesariuszami, żeby promować innowacje, które przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom rynku i zwiększają wydajność całej naszej branży. Będziemy nadal działać na rzecz najbardziej wydajnego sposobu integracji i prezentowania danych tworzących ofertę turystyczną.”