Akcje Orbis S.A. podrożały o 8 zł

AccorHotels podnosi cenę w wezwaniu na akcje Orbis S.A. do 95,0 zł za jedną akcję.

26 listopada 2018 roku, Grupa AccorHotels ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 21.800.593 akcji Orbis S.A. („Wezwanie”), których nie posiadała w dniu ogłoszenia Wezwania, stanowiących 47,31proc. kapitału zakładowego Orbis S.A. i ogólnej liczby głosów, po cenie 87 zł za jedną akcję.

Dziś, AccorHotels ogłosiła ostateczne podniesienie ceny proponowanej w Wezwaniu z 87,0 zł do 95,0 zł za jedną akcję Orbis S.A. Pozostałe warunki i terminy Wezwania nie zmieniły się.

Nowa cena 95 zł za jedną akcję jest wyższa o 30,5 proc. od kursu zamknięcia notowań akcji Orbis S.A. na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie Wezwania oraz o 9.2% wyższa wobec pierwotnie zaproponowanej ceny.

Wezwanie jest bezwarunkowe. Zgodnie z treścią Wezwania, zakończenie przyjmowania zapisów przypada na 18 stycznia 2019 r.