Promocja akcji Polska zobacz więcej wstrzymana

POT
Logo POT

Polska Organizacja Turystyczna poinformowała o wstrzymaniu promocji wiosennej edycji akcji “Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”.

POT przestał również prezentować listę partnerów zgłoszonych do projektu na stronie internetowej www.polskazobaczwiecej.pl. Z powodu pandemii koronwirusa wiele atrakcji (muzea, teatry) nie mogłoby wziąć udziału w akcji, , ze względu na zakaz funkcjonowania w terminie akcji.

W komunkacie POT czytamy m.in.: “Decyzję podjęliśmy z ogromnym bólem serca, gdyż zdajemy sobie sprawę, jak pozytywnie akcja jest odbierana przez turystów i branżę turystyczną.
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że już od kolejnej edycji “Polska zobacz więcej odwołana – weekend za pół ceny”.
zwiększymy liczbę działań promocyjnych, mających na celu zachęcenie większego grona turystów do udziału w akcji. Polska Organizacja Turystyczna dołoży także wszelkich starań, aby w IX odsłonie projektu wzięła udział jeszcze szersza gama partnerów.”

Jednocześnie POT prosi – „ze względu na bardzo pozytywny wpływ akcji na branżę turystyczną i chęć kontynuacji projektu” – partnerów o przychylność i elastyczność wobec turystów, np. w kwestii zmiany terminu.