Air France-KLM latają odpowiedzialnie

KLM dba o środowiska
Segregacja śmieci w KLM/fot. archiwum KLM

W porównaniu z rokiem 2005, Grupa KLM obniżyła całkowitą emisję dwutlenku węgla o 4 proc., a emisję w przeliczeniu na jednego pasażera – o 31 proc.. Cele wyznaczone do osiągnięcia do roku 2030 to odpowiednio -15 proc. i -50 proc.

Pieter Elbers, prezes KLM, powiedział: „Kryzys spowodowany koronawirusem wywiera bezprecedensowy wpływ na nasze życie. Nadal nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądał świat i społeczeństwo po tej pandemii. Zmiany są odczuwalne w wielu sektorach, wśród których znajduje się lotnictwo, które ucierpiało jak nigdy dotąd. Kryzys zachwiał też dotychczasowymi staraniami w tworzeniu zrównoważonych gospodarek. W wyniku pandemii, sektor lotniczy musi przejść przez fundamentalne zmiany. Ale nawet w tak trudnych czasach KLM nie porzuca wyzwań, jakie zmiany klimatu stanowią dla społeczeństwa. Co więcej, nasze działania w tym zakresie będą kontynuowane z jeszcze większym wysiłkiem.

Przez ostatnie 30 lat linie KLM podjęły już wiele kroków w kierunku tworzenia lotnictwa jutra – bardziej zrównoważonego i ekologicznego. W ubiegłym roku znalazło to odzwierciedlenie w naszej inicjatywie pod hasłem „Lataj odpowiedzialnie” (Fly Responsibly). Zrównoważone działania operacyjne, innowacje i współpraca z partnerami były – i nadal są – fundamentem, na którym zbudowana jest nasza strategia. Będą one nadal odgrywać istotną rolę w odbudowie naszej firmy i całego sektora podczas wychodzenia z kryzysu.

Już od 15 lat Grupa Air France-KLM znajduje się w gronie przedsiębiorstw, które uwzględniają w swej polityce cele społeczne i ekologiczne i dzięki temu zajmuje pierwsze miejsca w rankingu Dow Jones Sustainability Index w Europie i na świecie w kategorii „transport lotniczy”. Jesteśmy niezwykle dumni z tego wyniku, który świadczy o sukcesie KLM w procesie transformacji sektora w kierunku zrównoważonego lotnictwa.”

Lataj odpowiedzialnie

W czerwcu 2019 r. KLM rozpoczął proekologiczny program współpracy pod nazwą „Fly Responsibly” (Lataj odpowiedzialnie), w ramach swojej długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju. „Fly Responsibly” obejmuje wszystkie dotychczasowe i planowane działania w zakresie ochrony środowiska i opiera się na trzech strategicznych filarach: zmniejszanie, zastępowanie i kompensowanie.

Rok temu – w setną rocznicę założenia firmy – KLM wystosował list otwarty do całej branży lotniczej, prosząc o połączenie sił, aby wspólnie opracowywać i tworzyć nowe, zrównoważone rozwiązania dla sektora. Co więcej, pod sztandarem „Fly Responsibly” KLM zaprasza inne linie do korzystania z jego własnych projektów i zasobów w zakresie zrównoważonego rozwoju. W zamian zachęca partnerów do dialogu i prosi o dzielenia się spostrzeżeniami, doświadczeniem i najlepszymi praktykami na rzecz bardziej ekologicznego lotnictwa przyszłości.

Redukcja emisji dwutlenku węgla, ekopaliwa i działania kompensacyjne

W porównaniu z rokiem 2005, Grupa KLM obniżyła całkowitą emisję dwutlenku węgla o 4 proc., a emisję w przeliczeniu na jednego pasażera – o 31proc. Cele wyznaczone do osiągnięcia do roku 2030 to odpowiednio -15 proc. i -50 proc.. Wspomniane rezultaty KLM osiągnął między innymi dzięki modernizacji floty.

W 2019 roku flota holenderskiego przewoźnika wzbogaciła się o osiem nowych, znacznie cichszych i paliwooszczędnych samolotów, wśród których jest Dreamliner 787-10, a Grupa Air France KLM zyskała w sumie 22 nowe, wydajne samoloty.
Prace nad redukcją emisji CO2 trwają również na ziemi. W ubiegłym roku dzięki wymianie ładowarek dolnego pokładu na urządzenia zasilane prądem oraz coraz szerszemu korzystaniu z energii odnawialnej, KLM obniżył emisję CO2 generowaną na swoim lotnisku o połowę, w porównaniu z rokiem 2018. Celem do osiągnięcia do roku 2030 jest całkowicie bezemisyjna obsługa naziemna linii.

KLM kontynuuje również inwestycje w zrównoważone paliwo lotnicze (SAF), które stanowi drugi element w strategii redukcji emisji CO2. W ubiegłym roku linia zakupiła 6911 ton ekopaliwa, a jedocześnie ogłosiła, że wspólnie z koncernem energetycznym SkyNRG zbuduje pierwszą holenderską rafinerię paliwa zrównoważonego. Umożliwi to KLM zwiększenie wykorzystania zrównoważonego paliwa w najbliższej przyszłości.

W 2019 roku, do Korporacyjnego Programu Biopaliw KLM dołączyli kolejni nowi partnerzy: Microsoft, SHV Energy i Neste. Poprzez wspomniany program, KLM angażuje korporacje oraz instytucje rządowe, aby gromadzić fundusze do pokrycia ciągle znacznej różnicy w cenie między paliwem zrównoważonym, a tradycyjnym paliwem kopalnym. Dzięki temu stosowanie biopaliw na większą skalę przez linie lotnicze może być ekonomicznie uzasadnione.

Istotną kwestią jest też kształtowanie odpowiedzialności pasażerów poprzez zachęcanie ich do kompensacji śladu węglowego przy każdej podróży. Można to zrobić korzystając ze specjalnego narzędzia pod nazwą CO2ZERO na stronie przewoźnika. W ubiegłym roku kompensacji emisji dokonało 175 tysięcy pasażerów KLM. Zgromadzone w ten sposób darowizny przewoźnik wykorzystuje na zalesianie. Od 2017 roku posadzono już 780 hektarów lasów tropikalnych w Panamie, które pozytywnie wpływają na bilans CO2 w atmosferze.

Zarządzanie odpadami

Przemyślana gospodarka odpadami to kolejny istotny element programu Fly Responsibly. Ilość odpadów generowanych przez KLM nie nadających się do recyklingu udało się do tej pory obniżyć o 19% (w porównaniu z 2011 rokiem). Celem jest dalsza ich redukcja, aby do 2030 roku zmniejszyć ich ilość o połowę (względem 2011 r.). Linia planuje tu działanie dwutorowe. Po pierwsze, należy dążyć do generowania mniejszej ilości odpadów ogółem, a po drugie, do zwiększenia odsetka, który można poddać recyklingowi. KLM inwestuje również w inne innowacyjne pomysły, takie jak recykling naczyń cateringowych w obiegu zamkniętym, czy produkcja filamentu do drukarek 3D z przetworzonych, zużytych butelek PET, tak aby następnie drukować narzędzia do naprawy i konserwacji samolotów.

Flying V – samolot przyszłości

Kolejnym innowacyjnym przedsięwzięciem na drodze do bardziej ekologicznego lotnictwa są prace nad samolotem przyszłości. KLM wspólnie z Uniwersytetem Technicznym w Delft (Holandia) uczestniczy w badaniach i tworzeniu innowacyjnego konceptu lotniczego pod nazwą „Flying-V”. Samolot przyszłości – Flying-V prezentuje całkowicie odmienne podejście do projektowania pasażerskich statków powietrznych, której przyświeca maksymalna paliwooszczędność, a tym samym dążenie do bardziej przyjaznego planecie, zrównoważonego lotnictwa przyszłości. Całkowicie zmieniony, aerodynamiczny kształt pojazdu i zmniejszona waga pozwolą na redukcję zużycia paliwa o 20%, w porównaniu z Airbusem A350 – aktualnie najbardziej zaawansowanym pod tym względem samolotem. Co więcej, konstrukcja systemu napędowego będzie podlegać łatwym adaptacjom do zastosowania alternatywnych form zasilania, jak na przykład elektrycznego napędu turbowentylatorów.

Pociąg zamiast samolotu na krótkich trasach

W ramach swojego programu „Fly Responsibly” KLM zakłada zastępowanie swoich lotów krótkodystansowych usługami kolejowymi, przy założeniu, że pociąg spełnia wymogi pod względem prędkości, niezawodności i komfortu podróży. W zeszłym roku Thalys, NS i KLM połączyły siły i opracowały plan działania pod nazwą „Inteligentny i Zrównoważony”, aby przygotować się do zastąpienia lotów krótkodystansowych międzynarodowymi połączeniami kolejowymi. Podróż relacji Amsterdam-Bruksela miała być pierwszą trasą w ramach tego projektu, planowaną na koniec marca 2020.