99 pilotów wycieczek z certyfikatem POT-FROT

fot. archiwum FROT

99 osób, czyli 95 proc. przystępujących do końcowego sprawdzianu kursu doszkalającego dla pilotów wycieczek uzyskało wynik pozytywny. Wszyscy, którzy zdali egzamin otrzymają prestiżowy certyfikat POT-FROT potwierdzający nabycie nowych kompetencji i wysoki poziom turystycznej wiedzy o Polsce.

Trwający prawie trzy miesiące kurs doszkalający cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do udziału w nim zgłosiły się 163 osoby, do egzaminu zakwalifikowało się 117 osób, które wykazały się min. 75 proc. frekwencją w zajęciach online. Kurs składał się z 16 webinarów po 4 godziny zegarowe, czyli było to ponad 64 godzin wiedzy turystycznej ze wszystkich regionów Polski.

Egzamin końcowy odbył się 26 sierpnia br. Spośród 105 przystępujących do egzaminu niemal 95 proc. tj. 99 uczestników zdało egzamin wybierając tym samym minimum 60 proc. prawidłowych odpowiedzi. Średnia prawidłowych odpowiedzi wśród osób, które zdały wyniosła 41 punktów na 48 możliwych, co stanowi ponad 85 proc. skuteczność.

W komentarzach w trakcie kursu pojawiło się wiele podziękowań za profesjonalizm w przygotowaniu webinarów oraz wybór świetnych prelegentów, którzy z pasją i zaangażowaniem przekazywali informacje o każdym województwie. Ich ogromna wiedza praktyczna i teoretyczna przekazywana w ciekawy sposób przekładała się na swobodną, często ożywioną dyskusję oraz dobrą interakcję miedzy prowadzącym a uczestnikami.

Forum ROT, jako organizator kursu, otrzymało bardzo wiele pozytywnych opinii i recenzji. Organizatorzy są przekonani, iż informacje przekazane podczas kursu znakomicie zwiększyły wiedzę, umiejętności i kompetencje uczestników w zakresie obsługi krajowych i przyjazdowych imprez turystycznych, a sam kurs mający na celu profesjonalizację obsługi pilotażu wycieczek po Polsce przyczyni się do wzrostu zainteresowania imprezami turystycznymi organizowanymi w Polsce zarówno dla turystów krajowych jak i zagranicznych.

Bezpłatny kurs doszkalający dla pilotów wycieczek zrealizowany został przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych dzięki dofinansowaniu Polskiej Organizacji Turystycznej. Głównym celem kursu było poszerzenie wiedzy i kompetencji uczestników na temat walorów i atrakcji turystycznych 16 województw w Polsce wraz z przybliżeniem specyfiki pracy pilota wycieczek w kraju. Zajęcia kursu odbywały się w okresie od 7 czerwca do 26 sierpnia

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych skupia 15 wojewódzkich organizacji monitorujących i stymulujących rozwój turystyki w całym kraju. Celem Forum jest aktywne wsparcie i koordynacja działań Regionalnych Organizacji Turystycznych.