50 mln zł na pożyczki dla branży turystycznej w Polsce Wschodniej

Łącznie o 50 mln zł pożyczki na korzystnych warunkach mogą starać się mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w branży turystycznej w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej, w ramach drugiej transzy projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, o korzystnie oprocentowaną pożyczkę mogą starać się firmy zarejestrowane również poza regionem. Nowe zasady udzielania pożyczek na rozwój turystyki przedstawili reprezentanci Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

„Wsłuchaliśmy się w głosy przedsiębiorców i teraz uzyskanie pożyczki na rozwój turystyki jest jeszcze bardziej korzystne. Wcześniej mogli się o nie starać jedynie przedsiębiorcy zarejestrowani w regionie wschodnim; teraz poszerzamy możliwości. W ten sposób pomagamy w rozwoju polskim firmom, przede wszystkim tym najmniejszym. To budowanie polskiego kapitału zgodnie z zasadą, że kropla drąży skałę” – powiedział członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Cieszyński.

W czwartek, 8 listopada, przedstawiciele BGK i MIiR podpisali umowy z instytucjami finansującymi na dystrybucję pożyczek.

Nowe zasady udzielania pożyczek są wyjątkowo sprzyjające dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Maksymalna wartość pożyczki to 500 tys. zł. Finansowanie można otrzymać na 5 lat, przy czym dopuszcza się możliwość wydłużenia pożyczki do nawet 7 lat, jeżeli kwota finansowania jest wyższa niż 250 tys. zł oraz po spełnieniu innych warunków. Oprocentowanie wynosi od 1,85 do 2,15 proc. a wymagany wkład własny – 20 proc.

W przypadku przedsiębiorców, których obiekty posiadają status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz firm, które prowadzą działalność nie dłużej niż 2 lata, oprocentowanie jest jeszcze niższe i wynosi 0,925 proc., a wkład własny nie jest wymagany. Dodatkowo możliwa jest karencja w spłacie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia finansowania. Wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej.

Jak wyjaśnił Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, turystyka jest znaczącą gałęzią gospodarki na całym świecie.

„Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym celem turystycznym zarówno dla obcokrajowców, jak i dla nas samych. W 2017 r. turystyka stanowiła 6% PKB. W kolejnych latach perspektywy są równie dobre” – oświadczył wiceminister Hamryszczak.

Według niego, makroregion Polski Wschodniej dysponuje ogromnym naturalnym, kulturowym, ale także turystycznym potencjałem.

„To m.in. Puszcza Białowieska, rozlewisko Biebrzy, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Jezioro Solińskie, prastare Góry Świętokrzyskie, Roztocze, bieszczadzkie połoniny i wiele wspaniałych miejsc i miejscowości tj. Przemyśl, renesansowy Zamość, Lublin ze swoją bogatą historią i zabytkami. Warto również wspomnieć o Zamku w Krasiczynie, o Baranowie Sandomierskim, o polskim Wersalu, czyli Pałacu Branickich w Białymstoku i o polach Grunwaldu” – mówił wiceminister.

„Turystyka – poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, wpływa na wzrost poziomu dochodów ludności regionu. W konsekwencji zwiększa się baza podatkowa lokalnych samorządów i mają one dodatkowe środki na kolejne inwestycje. Turystyka rozwija przedsiębiorczość i wpływa na innowacje” – podkreślił wiceminister Adam Hamryszczak.

Dotychczas z projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” skorzystało już ponad 100 firm, które otrzymały łączne finansowanie na kwotę 21,7 mln zł. Przedsiębiorcy najczęściej przeznaczali pożyczki na budowę i rozbudowę obiektów noclegowych oraz infrastruktury rekreacyjno-sportowej i obiektów gastronomicznych. Cele pożyczki mogą być jednak inne i mogą się o nie starać m.in.: rękodzielnicy, wytwórcy żywności ekologicznej, produktów tradycyjnych i regionalnych.

Jednym z przedsiębiorców, którzy już skorzystali z pożyczek w ramach programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” jest Małgorzata Kozłowska-Stora, która w Ustrzykach Dolnych prowadzi lokal restauracyjny „Karpatka”.

„Jestem tą osobą, która osiem lat temu rzuciła wszystko i wyjechała w Bieszczady – podkreśliła. – Pracowałam w Warszawie. Wyjechałam na wakacje i postanowiłam, że następnego roku będę tu mieszkać. Tak się stało” – opowiada. Jak mówiła pani Małgorzata, początkowo starała się utrzymać rodzinę z agroturystyki, jednak sezonowy charakter tej działalności nie pozwolił na pełne zabezpieczenie finansowych potrzeb. Dlatego kiedy zaczęła rozważać uruchomienie działalności gastronomicznej i trafił się odpowiedni lokal do wynajęcia, pojawił się problem braku pieniędzy na remont i inwestycje w sprzęt. „Usłyszałam o pożyczkach z programu ‘Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka’. Udało się” – wyjaśniła.

Inną historię miał pan Wojciech Górski, właściciel firmy Atlas Travel organizującej wycieczki busami elektrycznymi po Lublinie. „Jestem historykiem, w latach 80. pracowałem jako nauczyciel, jednak choroba mi to uniemożliwiła. Później postanowiliśmy z żoną założyć działalność związaną z moją pasją, jaką jest historia Lublina. Pożyczka umożliwiła mi rozwinięcie działalności, zmotywowała do tego, byśmy z żoną nauczyli się kilku języków obcych i dziś obwozimy turystów z różnych rejonów świata po Lublinie. Swobodnie rozmawiamy z nimi w kilku językach” – podkreślił. „Obecnie jesteśmy po 60. roku życia. Nasza praca nas odmładza. Nie mamy czasu się starzeć. Również nasze dzieci widzą, jak można rozwijać biznes” – mówił pan Wojciech.

Łącznie, do 2026 roku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przeznaczy na pożyczki 200 mln zł.

Finansowanie może być przeznaczone m.in. na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych lub gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, organizację i pośrednictwo turystyczne. O pożyczki mogą ubiegać się również rękodzielnicy i rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną, produkty tradycyjne i regionalne. Nową zasadą jest, że przedsiębiorcy, którzy już skorzystali ze wsparcia, mogą o nie wnioskować ponownie.

Pożyczek na rozwój turystyki, a także usług doradczych, udzielają instytucje finansujące wybrane przez BGK. Są to: Fundusz Wschodni Sp. z o.o. (województwo podlaskie), Działdowska Agencja Rozwoju S.A. (województwo warmińsko-mazurskie), Lubelska Fundacja Rozwoju (województwo lubelskie), Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (województwo świętokrzyskie), Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. (województwo podkarpackie).

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie www.bgk.pl/turystyka

Źródło: Centrum Prasowe PAP