25 lecie PIT – jest w nas moc

AG

Były ciepłe słowa, wspomnienia, podziękowania, wzruszenia. Dopisali niebanalni goście, humory. Polska Izba Turystyki godnie i hucznie obchodziła swoje 25 lecie.

Prezes PIT, Paweł Niewiadomski, witając gości, powiedział: “Jak tak patrzę na tę wypełnioną salę, to mogę tylko jedno westchnąć… wow!”

Rzeczywiście, pierwsza część uroczystości 25 lecia Polskiej Izby Turystyki, która odbyła się w salach warszawskiego Muzeum Etnografii zgromadziła wielu gości. Wśród nich znamienici gości: nowa podsekretarz stanu w MSiT odpowiedzialna za turystykę – Dorota Dulińska, prezez POT – Rafał Szmytke, sekretarz generalny ECTAA Michel de Blust, zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska
Na sali po raz pierwszy chyba od dawna siedzieli razem wszyscy byli prezesi PIT: Marian Kubicki, Alojzy Hamerski, Włodzimierz Sukiennik, Andrzej Kozłowski, Jan Korsak.

Paweł Niewiadomski, powiedział m.in: “To jest nasze święto. Przy takiej okazji, jak dzisiejszy nie sposób nie spoglądać w przeszłość. PIT jest organizacją zaliczaną do najliczniejszych w kraju. Skupia touroperatorów, agentów, hotelarzy i przewoźników. Prowadzimy działalność w 11 oddziałach. dzięki liczebności i zróżnicowaniu Izba jest reprezentatywna dla środowiska turystycznego. Izba współpracuje z władzami i samorządami na każdym szczeblu.
Zdanie Izby jest coraz częściej odnotowywane przez media, nie tylko branżowe.
Setki telefonów od klientów w sprawach dotyczących turystyki, świadczy o rosnącym prestiżu Izby.
Dzisiaj mogę powiedzieć, że PIT jest organizacją dojrzałą o ustalonej pozycji i znanej marce.
Izba jest reprezentantem polskiej branży turystycznej w wielu krajach Europy, aktywnie uczestniczymy w pracach ECTAA. To podczas obrad ECTAA właśnie podejmujemy spory w interesach całej branży.
Izba jest organizacją kreatywną, która proponuje własne rozwiązania; dotyczy to również oddziałów terenowych. Tylko w ostatnim czasie bardzo aktywnie uczestniczyliśmy w pracach nad koncepcją zabezpieczeń finansowych w wypadku niewypłacalności biur podróży, nad kodeksem dobrych praktyk w turystyce młodzieżowej, certyfikacją pilotów.
PIT uczestniczył jeszcze w latach 90. nad pracami na kształtem ustawy o usługach turystycznych a potem przy tworzeniu aktów wykonawczych do niej.
W ostatnim czasie braliśmy udział w pracach ECTAA na końcowym kształtem dyrektywy unijnej.
Chcę podkreślić, że w każdej z tych spraw działamy na rzecz nie tylko naszych członków, ale całej polskiej branży turystycznej.
Nie mniej ważna jest nasza działalność edukacyjna, popularyzatorska, a także integracyjna – wspólne imprezy i wyjazdy.
Ostatnio, coraz wyższa ranga PIT wymaga korzystania z płatnych usług specjalistów, ale tak w przeszłości, jak i dzisiaj podstawą nszej działalności jest działalnośc społeczników.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować założycielom Izby, z których wielu jest na tej sali, za wysiłek jaki włożyli w prace nad Statutem Izby. Okazał sie on tak dobry, że praktycznie przetrwał do dzisiaj bez większych zmian.
Podstawowym celem Statutu jest obrona członków Izby.
Chciałbym przypomnieć, że w zebraniu założycielskim wzięło udział 126 osób. Wielu z nich, jak wspomniałem, jest na tej sali, ale chciałbym wyróżnić jedną osobę, która jest bez przerwy w składzie Rady Naczelnej – to Ryszard Sikora…
Po raz pierwszy chyba spotkaliśmy się tak licznym gronie. To jest nasze święto, to Państwa święto.
Jestem dumny, ze od 25 lat PIT jest przedstawicielem przedsiębiorców turystycznych. turystyka to branża szczególna. Niedoceniana a jednocześnie z jej pracy korzystają praktycznie wszyscy…
To, ze spotkaliśmy się tutaj tak licznie świadczy o tym, ze jest w nas moc. wspomniałem już o naszych wspólnych wyjazdów. Ich efektem jest nasze zgranie. Wyjazdy to nie tylko przyjemność, robimy podczas nich biznesy. Natomiast chciałbym podkreślić, że nadążamy świetnie za trendami i zmieniającym światem, czego dowodem jest choćby wielka aktywność naszych członków na forach społecznościowych.
Możemy być z Polskiej Izby Turystki dumni.”

Minister Dorota Dulińska w krótki wystąpieniu powiedziała: “Samorząd turystyczny odgrywa znaczącą rolę w polskiej turystyce i jest ważnym partnerem administracji rządowej w tworzeniu programów rozwoju turystyki. Liczą na konstruktywną współpracę, tak byśmy wspólnie najlepiej odpowiedzieli na wyzwania, jakie nas czekają. Wierzę, że tę branżę czeka dynamiczny rozwój. Obiecuję też współpracę w sprawach promocji Polski, bo promocja to mój priorytet.”

Oczywiście, jak to przy takich okazajch bywa, nie mogło zabraknąć wręczania najprzeróżniejszych odznaczeń i dyplomów.
Z okazji 25-lecia PIT Minister Sportu i Turystyki przyznał zasłużonym działaczom odznaczenia resortowe „za Zasługi dla Turystyki”. Dorota Dulińska wręczyła odznaki: Michelowi de Blustowi, Violetcie Hamerskiej, Eugeniuszowi Ławreniukowi, Tadeuszowi Milikowi, Tadeuszowi Olszewskiemu, Małgorzacie Karwat, Małgorzacie Kogut, Leszkowi Szyczewskiemu, Jerzemu Świątkowi, Adamowi Zielińskiemu, a także firmom: Częstochowa Cargo & Travel Agency, PZM Travel Warszawa, Biuro Turystyczne Bial-Tur Białystok, Biuro Podróży „Harctur”, Mazurkas Travel.

Z kolei Polska Izba Turystyki podziękowała za zaangażowanie i wsparcie firm i instytucji. Pamiątkowe dyplomy z rąk prezesa Pawła Niewiadomskiego odebrali: prezes Andrzej Maciążek z Polskiej Izby Ubezpieczeń, prezes Piotr Henicz z Biura Podróży Itaka, dyrektor Katarzyna Szepczyńska z AXA TUiR S.A., dyrektor Jerzy Świątek z Signal Iduna Polska, dyrektor Janusz Molus z TU Europa S.A., dyrektor Beata Kalitowska z ERV AG, Honorata Pierwola, prezydent SPATA, Bojan Baketa z Narodowego Ośrodka Informacji Turystycznej Chorwacji, Ahmed Meddeb z Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki, Michel de Blust, sekretarz generalny ECTAA i dyrektor Michał Konwicki z Krajowej Izby Gospodarczej.

Prezes Paweł Niewiadomski wręczył też odznaczenia „Za Zasługi dla PIT” dla osób szczególnie zasłużonych w działalności na rzecz branży turystycznej oraz umacnianiu i rozwoju struktur organizacyjnych Polskiej Izby Turystyki. Odznaczeni zostali: Katarzyna Balas, Jerzy Banat, Jan Błoński, Mirka Bryła, Andrzej Byliński, Małgorzata Chechlińska, Alojzy Choda, Ewa Głębowicz, Krzysztof Góralczyk, Jarosław Grabia, Alojzy Hamerski, Stanisław Harajda, Mariola Kaczmarek, Janina Kadaj, Cezary Kasprowicz, Jan Korsak, Andrzej Kozłowski, Marian Kubicki, Wanda Kwiatkowska, Anna Łastowska, Dariusz Marczyński, Krzysztof Markocki, Janusz Molus, Anna Myślak, Mirosław Nalazek, Janusz Pietrzak, Stanisław Piśko, Urszula Potęga, Aldona Sielska, Wojciech Smieszek, Włodzimierz Sukiennik, Tadeusz Szawuła i Gizela Szucmajer.

Z kolei prezes Niewiadomski w imieniu Izby odebrał upominki od:Przemysława Trawy, prezesa MTP, Urszuli Potęgi, prezes MT Targi Polska, Doroty Solochewicz, dyrektor Międzynarodowych Targów Gdańskich, Anny Kuś w imieniu Dariusza Skrobola, burmistrza Pszczyny, Piotra Wiktorko, wiceprezesa Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej, Marka Kamieńskiego, wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych, prezesa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Jana Błońskiego, Honoraty Pierwola, prezes SPATA, Jagody Walczak, dyrektor marketingu w „Wiadomościach Turystycznych”, dyrektor Katarzyny Szepczyńskiej z AXA, Anny Jędrochy ze stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, prezesa PTTK Romana Bargieła. PIT otrzymała również listy gratulacyjne od Burmistrza Augustowa i od prezesa Forum Regionów Marka Migdala.

Uroczystość zakończył bankiet a następnie nieoficjalna, ale nie mniej udana część zabawowa w hotelu Felix.
Jednym z patronów medialnych imprezy był portal WaszaTurystyka.pl

PS. Fotorelacja z Jubileuszu już niedługo w rubryce Jaś Wędrowniczek

{gallery}3157{/gallery}