Turystyka medyczna w Polsce. IBRTM otwiera dyskusję – POT pomoże?

IBRTM otwiera dyskusje o przyszłości turystyki medycznej w Polsce. Bez skoordynowanych działań,…