15. urodziny Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Prezeska MROT, Izabela Stelmańska/fot. archiwum MROT

W dniu 24 października w hotelu Crowne Plaza® Warsaw – The HUB odbyła się uroczysta Gala z okazji jubileuszu 15-lecia powstania Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Na Galę przybyło m.in. wiele osób związanych w różny sposób z MROT w ciągu tych 15-lat, w tym prezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy biura.

Gościem honorowym Gali był Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Podczas Gali prezeska zarządu Izabela Stelmańska dokonała podsumowania 15 lat działalności MROT, prezentując najważniejsze aktywności i zrealizowane projekty. Podkreśliła, iż od lat kreowana jest moda na Mazowsze zarówno poprzez marketing internetowy, działania wydawnicze, akcje i kampanie promocyjne. Zwróciła uwagę, że działania w internecie spowodowały, iż informacja o walorach i atrakcjach turystycznych Mazowsza dociera łącznie do 6 mln osób, a media społecznościowe obserwuje codziennie kilkaset tysięcy.

Prezeska Stelmańska zaakcentowała również działania MROT jako platformy współpracy dla wszystkich interesariuszy rynku turystycznego Mazowsza, a także fakt ożywionej działalność wśród ludzi i dla ludzi, takich jak udział w imprezach plenerowych, targach i innych wydarzeniach promocyjnych, działania doradcze, szkoleniowe oraz rozwój Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej. Mówiąc o odpowiadaniu na nowe trendy wspomniała o międzynarodowym projekcie dotyczącym włączania zrównoważonej turystyki do programów nauczania w szkołach zawodowych, projektach dotyczących zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich oraz o powstałym podczas pandemii studiu telewizyjnym, w którym nagrywane są wywiady z członkami i ekspertami, prezentowane są ciekawe wydarzenia, a także realizowane konferencje on-line.

Podsumowując działalność stowarzyszenia prezeska Stelmańska podkreśliła, że na potencjał MROT składa się potencjał wszystkich członków, których jest obecnie 129 oraz stabilność finansowa, gwarantowana przede wszystkim przez wsparcie samorządu województwa, dzięki któremu budżet MROT wynosi obecnie ponad 3 600 000 zł.

Wystąpienie prezeski Stelmańskiej było okazją do zaprezentowania nowego logo MROT, wyrażającego otwartość na świat, nowe wyzwania i ludzi, którzy są największą wartością organizacji.

Wśród najważniejszych planów na przyszłość Izabela Stelmańska wymieniła: nowy oficjalny portal turystyczny województwa mazowieckiego, projekt Laboratorium Inicjatyw Turystycznych oraz silniejsze wsparcie rozwoju mazowieckich marek turystycznych, a także informacji turystycznej.

W dalszej części uroczystości wręczone zostały nagrody w Konkursie fotograficznym „Podróże z flagą Mazowsza”, a także certyfikaty w konkursie „Najlepszy produkt turystyczny województwa mazowieckiego”. Zaprezentowano także laureatów, którzy będą reprezentować region w etapie krajowym konkursu organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną.

Nagrodzeni Medalem Pro Mazovia

Ważnym momentem Gali było również wręczenie przez marszałka Adama Struzika, Medali Pamiątkowych Pro Masovia, które przyznawane są osobom fizycznym i instytucjom, które wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Spośród osób związanych z MROT to wyjątkowe wyróżnienie otrzymali: Tadeusz Milik, Janusz Owsiany oraz Izabela Stelmańska.

Jubileusz był także okazją do podziękowań, które Zarząd MROT skierował do partnerów organizacji współpracujących na co dzień przy realizacji wielu zadań oraz przedstawienia zespołu Biura, który operacyjnie prowadzi działania na rzecz wspierania rozwoju turystyki na Mazowszu.

Wśród osób, które otrzymały z rąk Izabeli Stelmańskiej, Podziękowania z okazji jubileuszu, był redaktor naczelny portalu WaszaTurystyka.pl.

Wyróżnieni Podziękowaniami