„Żniwa w skansenie” w Muzeum Wsi Mazowieckiej

Żniwa były najważniejszym momentem w życiu dawnych społeczności wiejskich. Skoro świt żniwiarze wychodzili w pole z kosami i sierpami, a na rżysku stawały snopy. Pracującym towarzyszył śpiew i gwar. Takie też były tegoroczne „Żniwa w skansenie”, impreza plenerowa, która została zorganizowana 7 sierpnia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.