Rząd nie poparł w Senacie rozszerzenia wsparcia dla turystyki, wyjątkiem autokary

Senacka komisja przyjęła poprawki dla turystyki, jednak większość z nich nie uzyskała poparcia strony rządowej. Oznacza to, że dodanie PKD turystycznych do „tarczy 6.0” najprawdopodobniej zostanie odrzucone w Sejmie. Wyjątkiem jest transport autokarowy.