Ryanair mobilizuje pasażerów przeciwko kontrolerom

archiwum Ryanair'a

Linia lotnicza Ryanair wielokrotnie wzywał Komisję Europejską i Parlament Europejski do podjęcia działań w celu zapobiegania strajkom kontrolerów ruchu lotniczego ATC powodującym chaos wśród konsumentów w Europie. Tym razem uruchomił internetową petycję „Zachowaj Europejską przestrzeń powietrzną otwartą” (http://www.keepeuropesskiesopen.com/) oferując europejskim konsumentom możliwość przyłączenia się do apelu.

Apel głosi:
Aby chronić Europę przed wielokrotnym szantażowaniem i zakłóceniami przez związki zawodowe kontrolerów ruchu lotniczego należy wprowadzić następujące zasady:

1) zakazanie związkom zawodowym kontrolerów ruchu lotniczego prawa do strajków w taki sam sposób, w jaki zakazuje się w Europie prawa do strajków policji oraz siłom zbrojnym. W USA związki zawodowe kontrolerów ruchu lotniczego mają zakaz strajkowania. Europejscy kontrolerzy ruchu lotniczego mogliby organizować i zgłaszać swoje obawy w drodze mediacji lub wiążącego arbitrażu, który nie obejmowałby strajków lub zamknięcia europejskiej przestrzeni powietrznej;

2) zezwolenie innym europejskim kontrolerom ruchu lotniczego na kontrolowanie francuskiej przestrzeni powietrznej w czasie strajków we Francji, co mogłoby zminimalizować skutki odwołania lotów i zakłócenia planów konsumentów europejskich w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Wielkiej Brytanii, którzy podróżują przez francuską i hiszpańską przestrzeń powietrzną.

Gdy ta szeroka petycja europejska uzyska milion podpisów Ryanair zamierza przedstawić ją w Brukseli i wezwać Komisję Europejską i Parlament UE, aby w końcu podjęły działania.

Kenny Jacobs powiedział: “To niedopuszczalne, że każdego lata plany wakacyjne lub wyjazdowe europejskich konsumentów są przerywane lub zmieniane z powodów egoistycznych działań związków zawodowych kontrolerów ruchu lotniczego ATC. Jako pierwsze narzędzie wykorzystują oni strajki zamiast stosować je w ostateczności.
Francuskie związki zawodowe ponownie zapowiedziały trzy kolejne dni strajków w tym tygodniu, które będą miały wpływ na setki tysięcy konsumentów europejskich. Jest to szczególnie naganne, że strajki te odbywają się w ścisłym sezonie wakacyjnym i są świadomie skierowane przeciwko rodzinom planującym coroczny wypoczynek.

Dziś uruchomiliśmy otwartą petycje http://www.keepeuropesskiesopen.com/ gdzie konsumenci mogą wspierać naszą inicjatywę w internecie wzywając Komisję Europejską i Parlament Europejski do usunięcia prawa do strajków związkom zawodowym kontrolerów ruchu lotniczego lub zezwoleniu kontrolerom z innych krajów europejskich na kontrolę hiszpańskiej lub francuskiej przestrzeni powietrznej w czasie strajków.

Nadszedł czas, aby Komisja Europejska i Parlament Europejski podjęły działania mające na celu ochronę rodzin europejskich oraz innych turystów przed działaniami związków zawodowych kontrolerów ruchu lotniczego. Działania te powodują zakłócenia wymarzonych wakacji bądź planów urlopowych, na które konsumenci wydają swoje ciężko zarobione pieniądze. Jeśli Unia Europejska nie posłucha linii lotniczych, może usłyszy obywateli Europy”.