Rok kobiet w turystyce 2022 – dlaczego to robimy?

W teorii od 100 lat kobiety i mężczyźni w Polsce mają takie same prawa. Wszyscy wiemy, że jest to wciąż temat bardzo dyskusyjny i wciąż mówimy tylko o teorii. Kobiety nadal bowiem potrzebują prawnych narzędzi i otwartego sposobu myślenia, po to, by teoria stała się praktyką.