Rainbow tnie koszty, zmienia kontrakty i liczy na powrót turystyki wyjazdowej w wakacje

Rainbow logo

Wstrzymanie wyjazdów do końca marca, spadki sprzedaży na kwiecień i maj, ale zainteresowanie klientów wyjazdami od lipca – raportuje inwestorom Rainbow. Najnowszy raport opublikowany przez spółkę koncentruje się na sytuacji w dobie epidemii COVID-19.

Cena akcji trzeciego największego w Polsce touroperatora, jedynego notowanego na GPW, spadła niemal czterokrotnie i jeszcze 17 marca rano wynosiła 6 zł. Nieco wzrosła po publikacji komunikatu, który miał na celu uspokojenie inwestorów.

Obniżyć koszty wynikające z umów

Rainbow potwierdza, że wszystkie bieżące wyloty zostały wstrzymane do 28 marca oraz że wyraźnie spadła sprzedaż, w szczególności w odniesieniu dla wylotów przewidzianych dla miesięcy kwiecień-maj 2020. Cały sektor turystyczny znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, rodzi się więc pytanie o stabilność finansową touroperatorów. Rainbow uspokaja nastroje – twierdzi, że ma środki na działalność i informuje, że redukuje jej koszty – które w 90 proc. składają się ze zobowiązań wynikających z umów z kontrahentami – hotelami i firmami transportowymi.

Jak dowiadujemy się z komunikatu, touroperator zawarł w swoich kontraktach możliwość zastosowania wyłączenia dla sytuacji związanej z wystąpieniem tzw. “siły wyższej” (vis maior). Pozwalają one ograniczyć wartość i obowiązki płatności zobowiązań spółki.

„Zobowiązania do dostawców stanowią około 90% wszystkich kosztów Spółki. W związku z tym i w zależności od rozwoju sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 emitent ma możliwość elastycznego zaplanowania i opracowuje scenariusze planowania programu oferty wakacyjnej na sezon “Lato 2020” dostosowane do zmniejszonych potrzeb klientów” – dowiadujemy się z komunikatu zarządu Rainbow.

Dobra sprzedaż zimy ma pomóc przetrwać

Touroperator przypomina, że zarobił sporo na sprzedaży oferty zimowej 2019/2020 – jej sprzedaż była o 14,4 proc. wyższa niż w ubiegłym roku (o 13,7 tys. klientów więcej). Przedsprzedaż oferty na lato 2020 była natomiast o 30,5 proc. wyższa, czyli przybyło 32,4 tys. klientów w porównaniu z zeszłym rokiem. Touroperator ma więc „bufor sprzedażowy”, co ma pozwolić mu na przetrwanie mimo spadku sprzedaży w drugim kwartale 2020 roku.

Komunikat wyjaśnia też sytuację w należących do grupy Rainbow hotelach sieci White Olive – rozpoczęcie przez nie działalności w sezonie letnim 2020 będzie zależało od rozwoju sytuacji. Decyzja o jej rozpoczęciu będzie zależała od tego, czy będzie można świadczyć usługi na wyspach greckich, co z kolei uzależnione jest od tego, kiedy tereny te uwolnią się od występowania wirusa.

Spółka ograniczyła też koszty własne – osobowe, czynsze, koszty marketingu. Informuje też, że w związku z zamknięciem na terenie Polski galerii handlowych, nieczynne są własne salony sprzedaży firmy znajdujące się w tych obiektach.

W Rainbow najbliższe miesiące zabezpieczone

„Sprzedaż realizowana jest w głównej mierze za pośrednictwem internetowych i telefonicznych kanałów, a w pewnym zakresie także za pośrednictwem kanału sprzedażowego funkcjonującej sieci agencyjnej” – dowiadujemy się z komunikatu.

„W związku z powyższym, w ocenie zarządu sytuacja finansowa spółki jest stabilna, a spółka posiada zabezpieczone finansowanie na funkcjonowanie w najbliższych miesiącach. Niemniej wystąpienie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 ma wpływ na ryzyko i możliwość obniżenia wartości przychodów spółki i grupy kapitałowej Rainbow Tours w całym roku obrotowym 2020” – dowiadujemy się z podsumowania.

Co więcej, zarząd Rainbow nie wyklucza osiągnięcia w roku obrotowym 2020 zysku, przy „zastrzeżeniu możliwości wystąpienia różnych scenariuszy rozwoju i czasokresu trwania przedmiotowej sytuacji kryzysowej na rynkach turystycznych na Świecie.”

Przygotowanie różnych scenariuszy

Przypomina również, że na sytuację firmy pozytywnie może wpłynąć wprowadzenie zapowiadanej przez rząd i Ministerstwo Rozwoju pomocy dla organizatorów turystyki i agentów turystycznych w postaci pakietów pomocowych.

„Zarząd jest gotowy na szereg możliwych scenariuszy dalszego rozwoju sytuacji wynikającej z ograniczeń w podróżowaniu, na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływ pandemii na działalność grupy kapitałowej Rainbow Tours, w tym opracowując scenariusze potencjalnych efektów utrzymywania się pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 na działalność spółki i grupy Kapitałowej w różnych czasokresach” – czytamy w komunikacie.