Przesunięcie terminu rozpoczęcia spłat TFZ i przedłużenie ważności voucherów – projekt przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii. Mają się w niej znaleźć zapisy, na które czeka część touroperatorów. Chodzi o odłożenie w czasie spłat pożyczek z Turystycznego Funduszu Zwrotów i przedłużenie ważności voucherów wystawionych w zamian za wyjazdy odwołane z powodu pandemii.