Nowa ustawa o usługach turystycznych – jeszcze przed latem

Nowa ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych zostanie uchwalona jeszcze przed latem. MSIT kieruje jej projekt do departamentu prawnego, następnie trafi do konsultacji międzyresortowych a później do Sejmu i Senatu.

Dzisiaj w siedzibie MSiT odbyła się Konferencja Uzgodnieniowa, w której oprócz licznej i mocnej reprezentacji resortu (na czele z podsekretarzem stanu Dawidem Laskiem i, dyrektor departamentu turystyki, Joanną Jędrzejewską) wzięło udział 29 przedstawicieli branży turystycznej, ubezpieczycieli, kościołów i związków wyznaniowych, urzędów marszałkowskich. Podczas spotkania zaprezentowane były uwagi uwzględnione przez MSiT po konsultacjach społecznych. Zebrani uzasadniali swoje uwagi. Przypomnijmy, że większość uwag zgłoszonych podczas ostatnich konsultacji nie zostało przez resort przyjęta, duża część przyjętych dotyczyła poprawek redakcyjnych.

Jak podkreśliła Joanna Jędrzejewska, dyrektor departamentu turystyki w MSiT: “Daliśmy jeszcze dwa dni zainteresowanym, żeby uściślili, sprecyzowali treść niektórych swoich uwag. Potem kierujemy projekt do departamentu prawnego. Chciałabym, żeby ustawa była uchwalona jeszcze przed wakacjami,ale cieszyć sie będziemy, jesli przed wakacjami sejmowymi projekt trafi do Sejmu”

Izabela Stelmańska, , z-ca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UM województwa mazowieckiego, powiedziała: “Konsultacje i rozmowy trwają już długo. Cieszę się, że część ważnych zgłoszonych uwag została uwzględniona, mam nadzieję, że część która zgłosiłam dzisiaj zostanie jeszcze przemyślana przed ostateczną redakcją ustawy. Minister Lasek podkreślił podczas naszego spotkania, że czas nas goni i trzeba się wziąć do pracy.”

Krzysztof Piątek, prezes Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, dodał: “Spodziewałem się, że dzisiejsze spotkanie będzie finalnym etapem konsultacji projektu ustawy. I tak było, nie byłem zaskoczony. Ekipa z ministerstwa przyszła bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, widać, że długo już pracują nad wprowadzeniem dyrektywy i nową ustawą, podobała mi się prezentacja-tabelka ze wszystkim zgłoszonymi uwagami i komentarzami do nich. Jako reprezentant PZOT jestem zadowolony, bo wszystkie nasz istotne uwagi zostały uwzględnione, nie zostały wzięte pod uwagę te mniej istotne.
Jestem zadowolony z działań MSiT, z logiki prowadzenia rozmów z organizacjami samorządowymi, kilkoma etapami konsultacji, na których można zgłaszać swoje zastrzeżenia. Cały czas mieliśmy możliwość wyrażania swojego zdania. Nie czułem żadnego ograniczania a stanowisko MSiT przyjmuje do wiadomości. Jestem pewien, że powstaje ustawa, która zadowoli zdecydowana większość branży.”