Niemcy w czołówce krajów o zrównoważonej turystyce

W rankingu marek narodowych Anholt Ipsos Nation Brands Index (NBI) Niemcy znalazły się wśród tych państw, które najlepiej poradziłyby sobie z problemem zmian klimatycznych. Według wskaźnika SDG, który ocenia postępy w realizacji celów klimatycznych wyznaczonych przez ONZ, Niemcy zajmują szóste miejsce, wg Indeksu Konkurencyjności Podróży i Turystyki (Travel & Tourism Development Index) opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne – piąte miejsce wśród 117 porównanych państw, a wg Indeksu Efektywności Środowiskowej (Environmental Performance Index) – dziesiąte miejsce wśród 180 krajów.