MSiT: w 2016 roku Polacy odbyli ponad 43 mln podróży po Polsce

AG

W 2016 roku 57 proc. Polaków wieku ponad 15 lat wyjeżdżało turystycznie – wynika z raportu opublikowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W ubiegłym roku nadal główną przyczyną nieuczestniczenia w wyjazdach turystycznych był brak pieniędzy (36,5 proc. proc.). Drugą podawaną przyczyną były problemy zdrowotne (17,1 proc.) oraz brak wolnego czasu spowodowany zobowiązaniami wynikającymi z pracy lub nauki (15,8 proc.).

Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 r. Polacy wzięli udział w 43,5 mln krajowych podróżach turystycznych, w tym w 17 mln podróżach długookresowych i 26,5 mln podróżach krótkookresowych.

Udział wyjazdów długookresowych w wyjazdach krajowych ogółem wyniósł 39,1 proc., a wyjazdów krótkookresowych – 60,9 proc.. Najwięcej podróży długookresowych – 4,7 mln – Polacy odbyli w sierpniu; najmniej – w marcu i lisopadzie – po 400 tys.

Średnia długość pobytu podczas podróży krajowych w 2016 r. nie uległa większym zmianom w stosunku do zanotowanego poziomu w ostatnich latach. W przypadku podróży długookresowych wyniosła około 8,8 noclegów, w przypadku krótkookresowych – 1,9 noclegów.

Jako główny cel wyjazdów długookresowych Polacy wymieniają – turystyczno-wypoczynkowy (58 proc.) i odwiedziny krewnych i znajomych (31,6 proc.).

Większość (87 proc.) Polaków podróżujących podczas podróży długookresowych po Polsce organizuje sobie to samodzielnie, tylko 2,8 proc. korzysta całkowicie lub częściowo z usług biur podróży.

Jako rodzaj zakwaterowania podróży długookresowych w 2016 roku Polacy wymieniają przede wszystkim mieszkanie u krewnych lub znajomych (35,3 pro c.), pensjonat (15,2 proc.), kwaterę prywatną (13,8 proc.), hotel,motel, zajazd (10,2 proc.).

74,9 proc. Polaków podróżuje po kraju samochodem, 13,7 proc. – autobusami, 10,8 proc. – koleją.

Jeśli chodzi o podróże krajowe w sumie (długookresowe i krótkookresowe) to główne cele wyjazdów wyglądaja następująco: odwiedziny krewnych i rodziny – 49,7 proc., turystyczno-wypoczynkowy – 39,3 proc..

91,4 proc. podróżuje samodzielnie a tylko 1,7 proc. korzystało z usług biura podróży.

Aż 54 proc. mieszka u znajomych lub u rodziny, 10,8 proc w hotelu, zajeździe lub motelu, 9,8 proc. – w pensjonacie, 8,2 proc. – na kwaterze prywatnej.

76,1 proc. podróżowało w 2016 roku samochodem, 14,6 proc. – autobusami, 8,5 proc. – koleją.

Do najczęściej odwiedzanych województw należało województwo małopolskie i pomorskie (po 13,1 proc.), mazowiecki (12,2 proc.), zachodniopomorskie (11,5 proc.), dolnośląskie (7,4 proc.) i śląskie (6,0 proc.). Najrzadziej odwiedzane województwa w 2016 r. to opolskie (1,1 proc.), lubuskie (2,1 proc.) i świętokrzyskie (2,3 proc.).