MISF 2023: spotkanie liderów ESG biznesu

21 listopada 2023 roku odbędzie się w Warszawie Meeting Industry Sustainability Forum MISF 2023: ESG Congress and Business Travel. Wydarzenie skierowane jest do liderów ESG biznesu, odpowiedzialnych za strategię ESG w korporacjach, oraz przedstawicieli branży turystycznej. Rejestracja tutaj.

MISF 2023 to międzynarodowe spotkanie liderów ESG biznesu i przedstawicieli branży turystycznej poświęcone kwestiom ESG (Environmental, Social and Governance) w branży spotkań. Wydarzenie ma celu promowanie idei ESG, wypracowanie nowych zasad współpracy oraz wymianę doświadczeń związanych ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju w obszarze kongresów i podróży służbowych.  Będzie to także okazja do zaprezentowania Polski i regionu jako kierunku, który podejmuje konkretne działania na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Rozmowy prowadzone będą w ramach pięciu paneli dyskusyjnych obejmujących kwestie:

  • Mobility – redukcja emisji węglowej poprzez rozwój pojazdów elektrycznych i hybrydowych;
  • Accommodation – certyfikaty eco dla hoteli, dobre praktyki w obszarze sustainability (ograniczenie zużycia energii, gospodarowanie odpadami, pozytywny wpływ na środowisko);
  • Programme – m.in. dywersyfikacja oferty, legacy;
  • Destination – świadomy wybór kierunku, z uwzględnieniem stosowanych praktyk zrównoważonego rozwoju i zaangażowania społeczności lokalnych;
  • Green Washing – najlepsze strategie prowadzące do zapewnienia transparentności i odpowiedzialności w obszarze sustainability.

Do udziału w dyskusji organizatorzy zaprosili ekspertów z Polski i z zagranicy, praktyków biznesu i konsultantów ESG. Są to m.in.: Magdalena Heinrich – specjalistka ds. zakupów z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej i telekomunikacyjnej, Patrick Richards – założyciel/dyrektor TerraVerde, innowacyjnej i przyjaznej dla biznesu firmy konsultingowej w zakresie zrównoważonego rozwoju, dedykowanej sektorowi podróży, turystyki i hotelarstwa oraz Liu Ping – założycielka China Star, a także profesjonalna organizatorka konferencji.

Dodatkowo Marta Mills przedstawi wyniki raportu „Net Zero Hospitality Roadmap” opublikowanego we wrześniu 2023 roku przez HOTREC. Raport analizuje wyzwania, możliwości, szanse oraz dostępne wsparcie dla firm branży hotelarskiej i restauracyjnej dążących do osiągnięcia zerowych emisji netto. Ocenia także dotychczasowe osiągnięcia na podstawie pięciu ścieżek Deklaracji z Glasgow w sprawie Działań Klimatycznych w Turystyce (mierzenie, dekarbonizacja, regeneracja, współpraca i finansowanie). Christina Russe, zastępca Sekretarza Generalnego ECTAA, opowie o projekcie SUSTOUR, finansowanym ze środków UE-COSME, który pomógł ponad 600 agencjom turystycznym i operatorom wycieczek uzyskać certyfikację zrównoważonego rozwoju. Projekt ten dostarcza narzędzi i wytycznych dla firm pragnących działać w sposób bardziej zrównoważony.

Wydarzenie objęte jest patronatem Waszej Turystyki.

Rejestracji na MISF 2023 można dokonać tutaj

Więcej informacji: https://www.congressesg.com/, kontakt: [email protected]