Litwa – polscy turyści wrócili

AG

W 2015 roku na Litwie w obiektach zakwaterowania zatrzymało się ogółem 127,2 tys. turystów z Polski, o 8,3 proc. więcej niż w roku 2014.

W pierwszym kwartale bieżącego roku napływ Polaków wzrósł o 10,1 proc.
Państwowy Departament Turystyki przy Ministerstwie Gospodarki Litwy (dalej – PDT) w 3-ech miastach Polski zorganizuje serię przedsięwzięć prezentujących obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego na Litwie: 14 czerwca w Krakowie, 15 czerwca we Wrocławiu oraz 16 czerwca w Poznaniu.

Jurgita Kazlauskienė, kierownik PDT powiedziała: „W 2014 r. z przyczyn ekonomicznych liczba turystów z Polski spadła o 11,4 proc., jednak na przestrzeni ostatnich lat odnotowujemy jej wzrost oraz odradzanie się zainteresowania możliwościami turystycznymi na Litwie. Narzędzia marketingowe były dotąd nakierowane raczej na Polskę Północną i Wschodnią, skąd na Litwę przyjeżdża najwięcej turystów jednodniowych. Jednodniowi goście z Polski stanowią około 16 proc. wszystkich jednodniowych zagranicznych odwiedzających. Żeby zachęcić polskich turystów do przedłużenia pobytu, PDT zaplanował aktywizację działalności w Polsce Zachodniej i Południowej, które to tereny są geograficznie bardziej oddalone i na których znajomość Litwy jest nieco mniejsza. Celem imprez jest wspieranie odpowiedzialnej turystyki, zapraszając do odwiedzenia nie tylko dużych miast Litwy, lecz również regionów kraju. Imprezy będą zorientowane nie tylko na pielgrzymów, turystów kulturowych, lecz również na młode pokolenie Polaków.”

Podczas imprez zostaną zorganizowane dwustronne spotkania omawiające wyniki, w trakcie których specjaliści ds. turystyki z obu krajów będą mogli nawiązać bezpośrednie kontakty. Goście imprez będą również degustowali potrawy litewskiego dziedzictwa kulinarnego. Na imprezach będą prezentowane i popularyzowane narodowe marszruty, trasy turystyczne, szlaki kulturowe oraz priorytetowe produkty turystyczne, obejmujące obiekty dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego.

Turyści z Polski stanowią obecnie 10 proc. rynku turystyki przyjazdowej całego kraju. Średnie koszty jednej podróży turysty z Polski wynoszą 291,5 euro. Średni czas pobytu na Litwie – 2 noce.

Badanie oceny Litwy jako kraju turystycznego wykazało, że prawie 9 z 10 Polaków swoim przyjaciołom i znajomym poleciliby wyjazd na Litwę na urlop. Ponad 60 proc. polskich turystów, podróżujących po Litwie, odwiedza Wilno i Druskienniki. Inne lubiane i odwiedzane miejsca: Troki, Kowno, Kłajpeda i Połąga. Dla Polaków ważna jest możliwość zatrzymania się poza hotelami, jak również możliwość porozumienia się z mieszkańcami Litwy. Interesują się oni również ofertami agroturystycznymi.

Na Litwie mieszka ponad 150 tys. osób narodowości polskiej, dlatego popularnością cieszą się podróże w celu odwiedzenia członków rodziny, przyjaciół, znajomych. Podróże biznesowe stają się coraz ważniejszą częścią polskiego rynku turystycznego, coraz częściej za granicą organizowane są szkolenia, konferencje itp. 59,6 proc. gości z Polski przyjeżdża na Liwę w celach podróży osobistych, w celach biznesowych – 40,4 proc.