Komisja Europejska ocenia LOT

archiwum Boeinga

Plan Restrukturyzacji PLL LOT został złożony w Komisji Europejskiej 20 czerwca tego roku. Obecnie Komisja Europejska rozpoczęła formalne postępowanie wyjaśniające.

Od momentu złożenia planu, Komisja zwróciła się do przewoźnika z pytaniami dotyczącymi poszczególnych elementów i założeń planu. To standardowa procedura, podobnie jak uruchomione właśnie formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie notyfikowania pomocy publicznej. Komisja podejmując taką decyzję 6 listopada jednocześnie powiadomiła polski rząd i podała do publicznej wiadomości jakie kwestie dotyczące Planu Restrukturyzacji PLL LOT powinny zostać doprecyzowane.
Prezes PLL LOT, Sebastian Mikosz jest spokojny: „Postępowanie wyjaśniające to normalny, standardowy element procesu, co potwierdza sama Komisja Europejska. Ustawiliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko, podjęliśmy radykalne kroki, by ratować Spółkę i stworzyć stabilne warunki dla jej funkcjonowania. Działamy na ważnym i rozwijającym się rynku, z dużym potencjałem. Mierzymy się z silną konkurencją. Nie ma więc nic zaskakującego w tym, że kilka elementów wymaga dokładnego przeanalizowania, wyjaśnienia i uzasadnienia”.
Plan Restrukturyzacji przedłożony KE zakłada m.in. przekazanie na rzecz LOT drugiej transzy pomocy publicznej na restrukturyzację w wysokości 381 mln zł.
Zgodnie z planem, druga transza miała zostać wypłacona w sierpniu tego roku.
Wyniki LOT-u są lepsze od zakładanych, w związku z tym LOT nie wystąpił o wypłatę drugiej transzy w sierpniu, wrześniu ani październiku.
Komisja w sposób szczegółowy zamierza przeanalizować Plan Restrukturyzacji w trzech aspektach. Chodzi o tak zwane środki kompensacyjne, które spółka musi wnieść w zamian za otrzymanie pomocy publicznej, możliwość osiągnięcia przez spółkę trwałej rentowności poprzez działania zapisane w Planie oraz wkład własny spółki do kosztów i wydatków, które poniesione zostaną w procesie restrukturyzacji.