Jubileuszowy Sejmik Turystyczny Mazowsza

Współpraca między organizacjami turystycznymi a samorządami terytorialnymi będzie kluczowym zagadnieniem tegorocznego sejmiku turystycznego województwa mazowieckiego, który odbędzie się w dniach 26-27 września w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Dodatkowo w trakcie wydarzenia będzie obchodzony jubileusz 10-lecia MROT-u. W spotkaniu wezmą udział m.in. wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członek zarządu Rafał Rajkowski..
W tym roku, w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu będzie świętowana nie tylko dziesiąta, jubileuszowa edycja sejmiku turystycznego Mazowsza, ale też dziesięciolecie istnienia Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Obrady sejmiku zbiegają się również ze Światowym Dniem Turystyki (27 września). Tegoroczne spotkanie potrwa dwa dni. Jego tematem przewodnim będzie działalność Lokalnych Organizacji Turystycznych, Regionalnych Organizacji Turystycznych, a także Polskiej Organizacji Turystycznej, ich rola, a także znaczenie współpracy między tymi podmiotami i samorządami terytorialnymi.
Pierwszy dzień obrad poświęcony będzie marce regionów, w tym również marce turystycznej Polski. Szczególny nacisk wykładowcy położą na ciągły proces budowania, doskonalenia i rozwoju marki Mazowsze, w kontekście wykorzystania potencjału POT, ROT, LOT i samorządów terytorialnych. Tego dnia obradujący poznają również plan działań promocyjnych i współpracy między organizacjami turystycznymi a mazowieckimi samorządami. Po południu uczestnicy spotkania będą mogli zwiedzić skansen i wziąć udział w specjalnych warsztatach.
Drugi dzień obrad sejmiku zdominują natomiast badania opinii i oczekiwań turystów, trendy w turystyce, a także metody prowadzania badań turystycznych. Swoją działalność i plany na przyszłość przestawią również MROT i Płocka Organizacja Turystyczna.