IGHP: konferencja dla nauczycieli “O odbudowie prestiżu zawodu hotelarza” już 30 maja w Józefowie

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego organizuje bezpłatną konferencją dla kadry szkół zawodowych i techników. „Odbudowa prestiżu pracy w sektorze hotelarskim poprzez współdziałanie IGHP z placówkami szkolnictwa branżowego (średniego)” odbędzie się 30 i 31 maja w Józefowie pod Warszawą.