I Kongres ESG już za tydzień

Już 26 stycznia w formie hybrydowej odbędzie się „I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”.

Całe wydarzenie obejrzeć można będzie online na stronie: https://esgkongres.pl/. Start transmisji na żywo o 10:30 na stronie i kanale youtube: https://www.youtube.com/fundacjaxbw.

Kongres rozpocznie panel inauguracyjny z udziałem przedstawicieli ministerstw i instytucji publicznych, niezwykle istotnych dla bezpiecznego wdrażania strategii działań ESG w polskich firmach i instytucjach.

W panelu udział wezmą przedstawiciele rządu, konstytucyjnych organów państwa oraz Parlamentu Europejskiego: Adam Guibourgé-Czetwertyński – wiceminister Klimatu i Środowiska, Justyna Orłowska – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, Olga Semeniuk – wiceminister Rozwoju i Technologii, pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Barbara Socha – wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich, Anna Zalewska – członkini Parlamentu Europejskiego, Członkini Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Podczas sesji otwarcia zaproszeni przedstawiciele opowiedzą o tym, w jaki sposób budować wspólnotę opartą na szacunku i różnorodności, systemowo i mądrze wdrożyć zasady zrównoważonego rozwoju, a także przedstawią swoje rekomendacje dotyczące wdrożenia zasad ESG w Polsce.

„Cieszę się z tak szerokiej dyskusji na temat raportowania niefinansowego ESG. Zwracam szczególną uwagę na komponent Social – a w nim na kwestie związane z zatrudnieniem. Dobre warunki pracy są kluczowym elementem zrównoważonej działalności biznesu, szczególnie w dobie niedoborów na rynku pracy. Potrzebna jest współpraca, by zaproponować wdrożenie nowych wskaźników mierzących elastyczne (pracę zdalną/hybrydową, na część etatu) i stabilne zatrudnienie” – powiedziała Barbara Socha, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

ESG to bardzo szerokie zagadnienie, ściśle związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, budowaniem nowoczesnej, niskoemisyjnej i wysokoefektywnej gospodarki. To ogólnoświatowy trend, który z każdym rokiem nabiera coraz większego znaczenia. Nie tylko ze względu na nasze zobowiązania międzynarodowe, negocjowane i zatwierdzane w ramach Unii Europejskiej, czy ONZ. Transformacja energetyczna, zwiększanie innowacyjności czy wprowadzanie ładu korporacyjnego to wyzwanie, ale też ogromna szansa dla polskich firm.

„I Kongres ESG ma nam uświadomić, jak pilne jest stworzenie odpowiednich reguł ESG, według których polskie firmy będą mogły konkurować na globalnym rynku. Jednocześnie tylko przemyślane, dobrze zaprojektowane rozwiązania pomogą nam w pełni wykorzystać polski potencjał, z uwzględnieniem warunków i specyfiki polskiej gospodarki” – powiedział Damian Kuraś, Dyrektor Instytutu ESG.

Coraz większe grono firm stoi przed perspektywą wdrażania ESG. Już od 2024 roku raporty ESG będą musiały prezentować wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 osób. Wymóg ten dotyczył będzie także urzędów i instytucji.

„Obowiązującą teraz dyrektywę ujawniania informacji niefinansowych zastąpi dyrektywa CSRD, regulująca raportowanie firm o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wraz z wejściem w życie nowego prawa, zakres raportów będzie jednolity i z góry ustalony dla wszystkich, firmy nie będą mogły wybierać do publikacji jedynie najkorzystniejszych dla siebie informacji. W 2024 roku firmy czeka prawdziwa rewolucja. 90 procent firm, które w 2024 roku opublikują raport ESG, zmierzy się z tym tematem po raz pierwszy. A zaznaczyć trzeba, że raporty w 2024 roku będą dotyczyć działań za rok 2023, więc na przygotowania został tyko rok…” – podkreśla Natalia Witkowska, redaktor naczelna portalu RaportCSR.pl, współorganizator Kongresu.

Ze względu na sytuację pandemiczną, Kongres odbywać się będzie w formule hybrydowej. Bezpośrednią transmisję na żywo będzie można bezpłatnie obejrzeć na stronie internetowej Kongresu: https://esgkongres.pl/ oraz na kanale Youtube Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego: https://www.youtube.com/fundacjaxbw. Start transmisji 26 stycznia 2022 r. o godz. 10:30.

Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.