Germany Travel Mart w tym roku online

Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) przeprowadzi w dniach 22-24 czerwca, największy workshop turystyki przyjazdowej do Niemiec w formie wirtualnej.