Flix angażuje się w zeroemisyjne podróże po Europie. Pierwsze sprawozdanie ESG i wizja na 2040 rok

Flix opublikował swoje pierwsze dobrowolne sprawozdanie ESG, zobowiązując się jednocześnie do zapewnienia zero-emisyjnych podróży w Europie do roku 2040. Raport zgodny ze standardem GRI (Global Reporting Initiative), przedstawia strategię Flixa, która opiera się na czterech filarach: ludzie, planeta, mobilność i zarządzanie.