Emirates: miliard dolarów straty za 2021-22, ale przychody o 86 proc. wyższe niż rok temu

Grupa Emirates opublikowała roczne sprawozdanie za 2021-22, które wskazuje na wyraźne ożywienie we wszystkich spółkach. Została przywrócona rentowność dnata, która wspólnie z Emirates odnotowała znaczący wzrost przychodów w związku ze wznowieniem lotów i usług związanych z podróżami ograniczonych lub wstrzymanych w wyniku pandemii Covid-19.