Dodatkowe postojowe dla agentów turystycznych przyjęte w Sejmie

Sejm przyjął poprawkę do specustawy, przyznając agentom turystycznym prawo do wnioskowania o dodatkowe świadczenie tzw. postojowe. W poprzedniej wersji ustawy przyznano je wyłącznie tym, którzy nie mieli możliwości się o nie ubiegać.