Barbara Tutak prezesem WOT

Rada Programowa Warszawskiej Organizacji Turystycznej ogłosiła wyniki konkursu na stanowiska prezesa i wiceprezesa – prezesem Warszawskiej Organizacji Turystycznej została Barbara Tutak, zas wiceprezesem Mateusz Czerwiński.

Konkurs na oba stanowiska został ogłoszony przez Radę Programową Warszawskiej Organizacji Turystycznej w marcu tego roku, W związku ze zmianą statutu w WOT. Zlikwidowane zostało stanowisko dyrektora biura a nowo powołany zarząd będzie zawodowy.

Barbara Tutak była przez wiele lata dyrektorem Departamentu Instrumentów Marketingowych w Polskiej Organizacji Turystycznej (odeszła za prezesury Marka Olszewskiego).

Mateusz Czerwiński od 2015 roku pełnił funkcję dyrektora działu Warsaw Convention Bureau w WOT.

Nowy zarząd rozpocznie oficjalnie pracę od 1 czerwca.