Andrzej Gut-Mostowy: każde zwiększenie liczby turystów z Bułgarii będzie dla Polski istotne

Podczas konferencji dla dziennikarzy bułgarskich i polskich w Warnie, minister Andrzej Gut-Mostowy, powiedział między innymi, że każde zwiększenie liczby turystów przyjeżdżających do Polski z Bułgarii będzie dla naszego kraju istotne. Zapowiedział także pomoc swego resortu w opracowaniu przez Bułgarów systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.