Akwedukt następców templariuszy w Portugalii

Dwa kilometry od miasta Tomar i słynnego klasztoru Zakonu Chrystusa znajduje się budowla o długości sześciu kilometrów i wspierająca się na 180 łukach oraz przypominająca rzymskie akwedukty rozsiane po południowej Europie. I rzeczywiście jest to akwedukt, tyle że zbudowano go na przełomie XVI i XVII wieku.