Reklama

Reklama

Reklama

Nie wiadomo, kto będzie decydował o kierunku rozwoju polskiej turystyki pod koniec tego roku. Prace nad ważnymi dla branży projektami i ustawami utknęły w martwym punkcie. Prawdopodobnie nic nie ruszy się do wiosny przyszłego roku.

Dział: Opinie

Jak głosi komunikat Centrum Informacyjnego Rządu, ustawa umożliwi powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny i efektywny system transportowy.

Dział: Transport

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych przyjęła projekt z poprawkami redakcyjnymi zgłoszonymi przez Biuro Legislacyjne Sejmu. Na szczęście wiceminister Dariusz Rogowski zapowiedział dalsze prace merytoryczne nad dwoma artykułami.

Dział: Polska

Obowiązek oświadczania, czy wypoczynek dzieci i młodzieży jest organizowany zarobkowo, czy nie, spowodował znaczne ograniczenie szarej strefy w turystyce młodzieżowej. Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych znosi ten obowiązek. Branża turystyczna pyta: dlaczego?

Dział: Polska

Pierwszym z poruszonych tematów podczas posiedzenia Komisji PIT ds. Organizatorów Turystyki Wyjazdowej, był projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Dział: Biura
czwartek, 22 grudzień 2016 09:09

MSiT odpowiada na pytania o TFG

Ministerstwo Sportu i Turystyki zrobiło prezent świąteczny branży turystycznej o na swojej stronie internetowej zamieściło odpowiedzi na 22 najczęściej zadawanych pytań dotyczących Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Dział: Polska

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał w dniu 18.08.2016 r. ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dział: Polska

Zgodnie z zapowiedziami MSiT, Rząd przyjał dzisiaj projekt zatytułowany “O zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”. Teraz nowelizację musi uchwalić Sejm i wtedy TFG wejdzie w życie.

Dział: Polska