Hotel i SPA w pałacu dumą Trojanowa

Determinacja prywatnego inwestora połączona z umiejętnym wykorzystaniem funduszy unijnych pomogły…