Collegium Humanum MBA Zarządzanie w turystyce
Uczelnia Collegium Humanum zaprasza na studia MBA Zarządzanie w turystyce

Od marca tego roku na uczelni Collegium Humanum rozpoczną się pierwsze w Polsce studia podyplomowe…