Reklama

Reklama

Reklama

piątek, 13 październik 2017 00:56

Projekt ustawy przyjęty przez Podkomisję Nadzwyczajną

Napisane przez AG
Projekt ustawy przyjęty przez Podkomisję Nadzwyczajną SejmTV

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych przyjęła projekt z poprawkami redakcyjnymi zgłoszonymi przez Biuro Legislacyjne Sejmu. Na szczęście wiceminister Dariusz Rogowski zapowiedział dalsze prace merytoryczne nad dwoma artykułami.

Chodzi o możliwości odstąpienia przez klienta w ciągu siedmiu dni od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz kwestię uchylenia wprowadzonego przez Ustawę o systemie oświaty obowiązku oświadczania, czy wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest zarobkowo, czy też nie. (czytaj TUTAJ)