Co ma piernik do turystyki?
Jednym z gości III Forum Promocji Turystycznej będzie Andrzej Olszewski, twórca Żywego Muzeum Piernika. Opowie o tym, jak stworzyć produkt, który sam w sobie stanowi promocję dla miasta.
Czytaj więcej...
Promocja turystyki - co poszło źle
Trudno dziś uwierzyć w to, że na początku wieku na naszych rozwiązaniach w zarządzaniu promocją turystyczną wzorowały się inne kraje. Co poszło nie tak - dowiemy się na III Forum Promocji Turystycznej
Czytaj więcej...
Wiceprezydent Wrocławia na Forum
Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia będzie gościem III Forum Promocji Turystycznej, które odbędzie 19 kwietnia we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Warszawa czarterem z Radomia
Prezes PPL powiedział, że Lotnisko w Radomiu rekomendowane jako komplementarne dla Lotniska Chopina – podała PAP.
Czytaj więcej...
Naprawa zarządzania promocją
archiwum prywatne Ile wiemy o tym, na czym polega system zarządzania promocją turystyczną? Jakich reform oczekuje środowisko? I jak wyglądają propozycje zmian, opracowane przez Wojciecha Fedyka?
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Co ma piernik do turystyki?
  • Promocja turystyki - co poszło źle
  • Wiceprezydent Wrocławia na Forum
  • Warszawa czarterem z Radomia
  • Naprawa zarządzania promocją

Reklama

Reklama

poniedziałek, 26 wrzesień 2016 10:56

Anna Jędrocha zaprasza do dyskusji o samorządzie gospodarczym w turystyce

Napisane przez MG

Jednym z wiodących tematów Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy, który odbędzie się w dniach 12-14 października, będzie samorząd gospodarczy. Sekretarz Kongresu Anna Jędrocha z Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do dyskusji o samorządzie gospodarczym w turystyce.

W dniach 12-14 października tego roku odbędzie się w Świdnicy długo wyczekiwany Kongres Turystyki Polskiej, od poprzedniego kongresu upłynęło wiele lat, nagromadziło się dużo problemów, z którymi branża turystyczna się boryka. Zamiarem organizatorów jest zaproszenie do udziału jak najszerszej reprezentacji środowisk turystycznych, aby omówić ważne dla nich tematy i wypracować jednolite stanowisko w zasadniczych sprawach dotyczących przedsiębiorców turystycznych.
Od poprzedniego upłynęło wiele lat, nagromadziło się dużo problemów, z którymi branża turystyczna się boryka. Zamiarem organizatorów jest zaproszenie do udziału jak najszerszej reprezentacji środowisk turystycznych, aby omówić ważne dla nich tematy i wypracować jednolite stanowisko w zasadniczych sprawach dotyczących przedsiębiorców turystycznych.

Jeden z bloków tematycznych będzie poświęcony funkcjonowaniu samorządu gospodarczego w turystyce. Możemy zadawać wiele pytań o zasadność i formę istnienia samorządu gospodarczego, np. jaka jest rola samorządu gospodarczego w gospodarce rynkowej, jakie zadania powinna wypełniać izba turystyczna, czy przynależność powinna być obowiązkowa czy dobrowolna, jakie kompetencje może czy powinna administracja państwowa przekazać samorządom gospodarczym? Na wiele tych i innych pytań pewnie nie odpowiemy jednoznacznie, ale musimy wyznaczyć sobie wspólne cele, aby wzmocnić turystyczny samorząd gospodarczy.

W mini-ankiecie na Facebooku zadałam pytanie „Komu potrzebny jest turystyczny samorząd gospodarczy: przedsiębiorcom, samorządom terytorialnym, administracji rządowej czy w ogóle nie jest potrzebny? Ostatnią opcję wybrało zaledwie 4,3 proc.respondentów, a pierwszą, że samorząd potrzebny jest przedsiębiorcom wskazało 87 proc. badanych. To dobry prognostyk.

Dlaczego więc samorząd gospodarczy w turystyce nie cieszy się powszechnym zaufaniem przedsiębiorców? Przecież w turystyce działają mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy tylko poprzez samorząd gospodarczy mogą tworzyć warunki do rozwoju gospodarczego. Wszystkie organizacje samorządu gospodarczego w turystyce stawiają sobie za cel reprezentowanie interesów swoich członków, podnoszenie jakości usług turystycznych poprzez działalność edukacyjną i promowanie dobrych praktyk, kształtowanie oraz upowszechnianie zasad etyki zawodowej, promowanie swoich członków w kraju i zagranicą. Te zadania są zbieżne z tymi realizowanymi przez samorząd terytorialny, który odpowiada za tworzenie klimatu wokół przedsiębiorczości, edukacje – przygotowanie kadr pracowniczych stosownie do lokalnych potrzeb, wprowadzenie podatków lokalnych, planowanie zagospodarowania przestrzennego, współpracę międzynarodową ukierunkowaną na zaspokajanie lokalnych potrzeb gospodarczych.

Wynika z tego jasno, że potrzebna jest ścisła współpraca samorządu terytorialnego ze strukturami regionalnymi samorządu gospodarczego, szczególnie w zakresie badania potrzeb firm, aby stymulować ich rozwój oraz badania potrzeb lokalnego rynku pracy w celu dostosowywania edukacji do realnego zapotrzebowania, wynikającego z postępu gospodarczego, jakości życia, edukacji, rynku pracy, współpracy międzynarodowej. Potrzebę istnienia samorządu gospodarczego do współpracy z samorządem terytorialnym wskazało 43,5 proc. respondentów.

Samorząd gospodarczy reprezentuje też przedsiębiorców wobec administracji rządowej poprzez uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących działalności gospodarczej w turystyce, jak i dokonywanie analiz i ocen wdrażania oraz funkcjonowania istniejących przepisów prawnych i finansowych. To uczestniczenie nie zawsze jest skuteczne, dlatego pewnie tylko 17,4 proc. respondentów, wskazało, że samorząd gospodarczy potrzebny jest administracji rządowej. Przedsiębiorcy pokazali, że sobie radzą w ciągle zmieniających się warunkach funkcjonowania, a każda nowa administracja centralna zmienia istniejące przepisy, i nie zawsze na lepsze. Czy możemy tutaj przyjąć tezę, że państwo bez powszechnego i mocnego samorządu gospodarczego sobie nie poradzi? Jeśli tak, to jakiej organizacji potrzebuje Państwo, żeby tworzyć dobre warunki do rozwoju turystyki? Jaki powinien być turystyczny samorząd gospodarczy, żeby administracja państwowa przekazała mu część swoich kompetencji?