Bez smartfona nie ma podróży
Turyści są coraz bardziej uzależnieni od urządzeń mobilnych i oczekują, że usługodawcy będą komunikowali się z nimi tym kanałem – wynika z badań firmy Travelport.
Czytaj więcej...
Nie piszmy ustawy o POT?
Systemu promocji turystyki w Polsce nigdy nie było - trzeba go stworzyć od nowa. Potrzeba o wiele więcej niż jedynie nowelizacji ustawy o POT.
Czytaj więcej...
Promocja turystyki - co poszło źle
Trudno dziś uwierzyć w to, że na początku wieku na naszych rozwiązaniach w zarządzaniu promocją turystyczną wzorowały się inne kraje. Co poszło nie tak - dowiemy się na III Forum Promocji Turystycznej
Czytaj więcej...
Warszawa czarterem z Radomia
Prezes PPL powiedział, że Lotnisko w Radomiu rekomendowane jako komplementarne dla Lotniska Chopina – podała PAP.
Czytaj więcej...
Co ma piernik do turystyki?
Jednym z gości III Forum Promocji Turystycznej będzie Andrzej Olszewski, twórca Żywego Muzeum Piernika. Opowie o tym, jak stworzyć produkt, który sam w sobie stanowi promocję dla miasta.
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Bez smartfona nie ma podróży
  • Nie piszmy ustawy o POT?
  • Promocja turystyki - co poszło źle
  • Warszawa czarterem z Radomia
  • Co ma piernik do turystyki?

Reklama

Reklama

piątek, 11 grudzień 2015 09:35

Inwestycje w produkty turystyczne dają efekty

Napisane przez AG
Inwestycje w produkty turystyczne dają efekty AG

Ponad 100 nowych wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych, prawie 225 km nowych szlaków turystycznych i prawie 500 tysięcy metrów kwadratowych terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i rekreacyjne to efekt realizacji nowych inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej powiedziała: "POT powierzono rolę instytucji wdrażającej działania 6.4. Samo działania inwestycyjne niewiele miało wspólnego z promocją, ale bez inwestowania w infrastrukturę turystyczna nie możemy mówić o promocji. Głównym celem były inwestycje w unikatowe przedsięwzięcia."

W 2008 roku Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła nabór projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wsparciem finansowym objętych zostało 21 przedsięwzięć z listy projektów indywidualnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, mających szanse tworzyć obraz nowoczesnej polskiej turystyki.
W ramach Działania 6.4 zostało przyznanych 138 mln euro. Do dnia 10 grudnia 2015 roku na rzecz Beneficjentów dokonano płatności w kwocie 516.227.767,31 zł, co stanowi niemal 90 proc. wykorzystania alokacji. Beneficjentami dotacji są: administracja samorządowa i rządowa, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, fundacje, stowarzyszenia non–profit oraz przedsiębiorcy.

Polska Organizacja Turystyczna, jako Instytucja Wdrażająca zobowiązana była przede wszystkim do przeprowadzenia procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawierania umów o dofinansowanie, weryfikacji wniosków o płatność rozliczających wydatki ponoszone przez Beneficjentów, kompleksowej kontroli projektów, w tym w zakresie zamówień publicznych, monitorowania postępów wdrażania oraz bieżącej współpracy z beneficjentami polegającej m.in. na wsparciu doradczym czy organizowaniu szkoleń.
Najważniejsze było to, że projekty finansowane w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym" to projekty ponadregionalne oraz takie, które stanowią wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Mimo, że w ubiegłym roku gotowych było mniej więcej ¾ produktów, to z ich usług skorzystało już 3 699 037 turystów a więc o 400 tys. więcej niż zakładano.
Również inne wskaźniki mówią dużo o skali i znaczeniu inwestycji. W sumie umożliwiły one stworzenie 18 nowych produktów, wybudowanie 103 obiektów turystycznych i rekreacyjnych, przebudowanie 30, wybudowanie ponad 223 km szlaków turystycznych i modernizację ponad 104 km, stworzono 22 punkty informacji turystycznej i 49 infokiosków oraz 621 miejsc postojowych dla łodzi. Całkowita powierzchnia zagospodarowana na cele turystyczne i rekreacyjne wyniosła 457 150 metrów kwadratowych.