Smaki Europy we Wrocławiu
archiwum UM Wrocław Słoneczna pogoda, wakacje na horyzoncie i wiosna w pełni – to najlepszy czas na imprezy plenerowe. A mało która może konkurować z „Europą na widelcu” – festiwalem, który rozpocznie się wkrótce we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Best Reisen: tania ezgotyka
Best Reisen Group udowadnia, że dzięki nowej strategii produktowej wyjazdy do dalekich krajów nie muszą być drogie.
Czytaj więcej...
Sri Lanka liczy na Polaków
MM Polska jest dla Sri Lanki dość szybko rosnącym rynkiem turystyki przyjazdowej. W Warszawie po raz drugi zagościł roadshow zorganizowany przez Organizację Turystyczną Sri Lanki.
Czytaj więcej...
"Tezy Fedyka" o promocji turystyki
Większa elastyczność, wyeliminowanie dublowania działań i wyraźne określenie wskaźników oraz odpowiedzialności za prowadzone działania – to niektóre z potrzeb naprawy polskiego systemu zarządzania promocją turystyczną.
Czytaj więcej...
Islandia zaprasza na warsztaty
Promote Iceland, oficjalna agencja promocji Islandii, zaprasza przedstawicieli polskich biur podróży na warsztaty turystyczne w trzech miastach: Gdańsku, Krakowie i Warszawie.
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Smaki Europy we Wrocławiu
  • Best Reisen: tania ezgotyka
  • Sri Lanka liczy na Polaków
  • "Tezy Fedyka" o promocji turystyki
  • Islandia zaprasza na warsztaty

Reklama

Reklama

piątek, 11 grudzień 2015 09:35

Inwestycje w produkty turystyczne dają efekty

Napisane przez AG
Inwestycje w produkty turystyczne dają efekty AG

Ponad 100 nowych wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych, prawie 225 km nowych szlaków turystycznych i prawie 500 tysięcy metrów kwadratowych terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i rekreacyjne to efekt realizacji nowych inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej powiedziała: "POT powierzono rolę instytucji wdrażającej działania 6.4. Samo działania inwestycyjne niewiele miało wspólnego z promocją, ale bez inwestowania w infrastrukturę turystyczna nie możemy mówić o promocji. Głównym celem były inwestycje w unikatowe przedsięwzięcia."

W 2008 roku Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła nabór projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wsparciem finansowym objętych zostało 21 przedsięwzięć z listy projektów indywidualnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, mających szanse tworzyć obraz nowoczesnej polskiej turystyki.
W ramach Działania 6.4 zostało przyznanych 138 mln euro. Do dnia 10 grudnia 2015 roku na rzecz Beneficjentów dokonano płatności w kwocie 516.227.767,31 zł, co stanowi niemal 90 proc. wykorzystania alokacji. Beneficjentami dotacji są: administracja samorządowa i rządowa, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, fundacje, stowarzyszenia non–profit oraz przedsiębiorcy.

Polska Organizacja Turystyczna, jako Instytucja Wdrażająca zobowiązana była przede wszystkim do przeprowadzenia procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawierania umów o dofinansowanie, weryfikacji wniosków o płatność rozliczających wydatki ponoszone przez Beneficjentów, kompleksowej kontroli projektów, w tym w zakresie zamówień publicznych, monitorowania postępów wdrażania oraz bieżącej współpracy z beneficjentami polegającej m.in. na wsparciu doradczym czy organizowaniu szkoleń.
Najważniejsze było to, że projekty finansowane w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym" to projekty ponadregionalne oraz takie, które stanowią wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Mimo, że w ubiegłym roku gotowych było mniej więcej ¾ produktów, to z ich usług skorzystało już 3 699 037 turystów a więc o 400 tys. więcej niż zakładano.
Również inne wskaźniki mówią dużo o skali i znaczeniu inwestycji. W sumie umożliwiły one stworzenie 18 nowych produktów, wybudowanie 103 obiektów turystycznych i rekreacyjnych, przebudowanie 30, wybudowanie ponad 223 km szlaków turystycznych i modernizację ponad 104 km, stworzono 22 punkty informacji turystycznej i 49 infokiosków oraz 621 miejsc postojowych dla łodzi. Całkowita powierzchnia zagospodarowana na cele turystyczne i rekreacyjne wyniosła 457 150 metrów kwadratowych.