Co ma piernik do turystyki?
Jednym z gości III Forum Promocji Turystycznej będzie Andrzej Olszewski, twórca Żywego Muzeum Piernika. Opowie o tym, jak stworzyć produkt, który sam w sobie stanowi promocję dla miasta.
Czytaj więcej...
Promocja turystyki - co poszło źle
Trudno dziś uwierzyć w to, że na początku wieku na naszych rozwiązaniach w zarządzaniu promocją turystyczną wzorowały się inne kraje. Co poszło nie tak - dowiemy się na III Forum Promocji Turystycznej
Czytaj więcej...
Wiceprezydent Wrocławia na Forum
Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia będzie gościem III Forum Promocji Turystycznej, które odbędzie 19 kwietnia we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Warszawa czarterem z Radomia
Prezes PPL powiedział, że Lotnisko w Radomiu rekomendowane jako komplementarne dla Lotniska Chopina – podała PAP.
Czytaj więcej...
Naprawa zarządzania promocją
archiwum prywatne Ile wiemy o tym, na czym polega system zarządzania promocją turystyczną? Jakich reform oczekuje środowisko? I jak wyglądają propozycje zmian, opracowane przez Wojciecha Fedyka?
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Co ma piernik do turystyki?
  • Promocja turystyki - co poszło źle
  • Wiceprezydent Wrocławia na Forum
  • Warszawa czarterem z Radomia
  • Naprawa zarządzania promocją

Reklama

Reklama

piątek, 29 styczeń 2016 11:57

Grupa AccorHotels utrzymuje 880 tys miejsc pracy

Napisane przez MG

Udział AccorHotels w tworzeniu światowego PKB wynosi 22 mld euro.

Grupa AccorHotels publikuje wyniki pierwszego badania społeczno-gospodarczego oddziaływania Grupy na rynek. Raport został przygotowany przez Utopies - firmę konsultingową, która opracowała narzędzie modelowania pod nazwą LOCAL FOOTPRINT®. Posłużyło ono do oceny bezpośredniego i pośredniego oddziaływania AccorHotels w 186 państwach i 25 branżach. Za audyt i certyfikację badania odpowiadał niezależny ekspert (spółka EY). Badaniem objęto 3.600 hoteli (działających na podstawie wszystkich systemów zarządzania hotelami stosowanych w ramach Grupy) w oparciu o sprawozdania finansowe z roku 2013.

Przedmiotem badania były trzy główne typy przepływów finansowych pomiędzy spółkami Grupy a gospodarką:
1. Wydatki hoteli (głównie zakupy i zaopatrzenie u dostawców);
2. Wynagrodzenia wypłacane pracownikom w hotelach działających pod markami AccorHotels;
3. Podatki płacone w związku z działalnością Grupy.

Stosowana w badaniu metoda nie obejmuje lokalnych wydatków osób zatrzymujących się w hotelach.
Z badania wynika, że AccorHotels utrzymuje około 880.000 miejsc pracy (bezpośrednio, pośrednio i wtórnie). Oprócz miejsc pracy związanych bezpośrednio z podstawowym zakresem prowadzonej przez Grupę działalności, przyczynia się ona do tworzenia lub utrzymywania 700.000 pośrednich lub wtórnych miejsc pracy w skali globalnej w trzech głównych sektorach: usługi korporacyjne (usługi prania, sprzątania, ochrony), rolnictwo (w wyniku działalności gastronomicznej Grupy) i usługi publiczne (edukacja, opieka zdrowotna i transport). Wyniki badań sugerują, że każde miejsce pracy bezpośrednio w ramach Grupy AccorHotels przyczynia się do istnienia ponad czterech innych miejsc pracy na świecie.
Grupa AccorHotels zasadniczo tworzy dobrobyt w państwach, w których prowadzi działalność

Udział Grupy w tworzeniu światowego PKB wynosi 22 mld euro, co jest równoważne wkładowi państwa takiego jak Cypr. Wkład ten obejmuje wartość dodaną tworzoną bezpośrednio przez Grupę, jak i wartość tworzoną dzięki działalności dostawców Grupy, konsumpcji gospodarstw domowych i wydatków publicznych.
Gospodarcze oddziaływanie Grupy jest proporcjonalne do jej obecności na rynku lokalnym. Przykładowo - pozytywne skutki finansowe są bardzo odczuwalne we Francji, Niemczech, Australii, Wielkiej Brytanii i Brazylii. Niezależnie od tego, w krajach rozwijających się (takich jak Indie czy Wybrzeże Kości Słoniowej), gdzie Grupa jest obecna na mniejszą skalę, nadal większa część udziału w tworzeniu PKB (blisko 90%) wzbogaca lokalną gospodarkę.

We Francji jedno bezpośrednie miejsce pracy stworzone we Francji przez Grupę AccorHotels utrzymuje 1,2 dodatkowych – pośrednich czy wtórnych – miejsc pracy w innych państwach. Dzięki należącym do sieci prawie 1.500 hotelom oraz 34.000 pracownikom zatrudnionym w sieciach marek należących AccorHotels we Francji Grupa tworzy lub utrzymuje ponad 130.000 miejsc pracy na całym świecie (w tym 30.000 pośrednich i 66.000 wtórnych miejsc pracy). We Francji działalność AccorHotels France utrzymuje około 40.000 pośrednich i wtórnych miejsc pracy. Jak wynika z badania, każde 1,00 euro przychodu osiąganego przez AccorHotels we Francji przyczynia się do zwiększenia produktu krajowego brutto tego państwa o 1,52 euro. W związku z tym ponad jedna czwarta wkładu Grupy w światowy PKB (22 mld euro) ma swoje źródło właśnie we Francji.

Badanie uwypukla fakt, że proces tworzenia wartości przez Grupę jest silnie zakorzeniony w lokalnych społecznościach, w związku z czym Grupa musi stale zwiększać zakres swojej odpowiedzialności gospodarczej i społecznej w państwach, gdzie prowadzi działalność. W tym celu w 2014 roku Grupa AccorHotels zaktualizowała Kartę Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz powołała Komisję ds. nadzoru przestrzegania i poszerzania zakresu odpowiedzialności w kwestiach związanych z etyką zarządzania, uczciwością i przestrzeganiem przepisów.