Niedziela Palmowa w Muzeum w Sierpcu

Barwne zwyczaje i obrzędy związane z tym świętem stanowią temat imprezy plenerowej Niedziela Palmowa w skansenie organizowanej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 10 kwietnia odbyła się jubileuszowa XX edycja wydarzenia.