Smaki Europy we Wrocławiu
archiwum UM Wrocław Słoneczna pogoda, wakacje na horyzoncie i wiosna w pełni – to najlepszy czas na imprezy plenerowe. A mało która może konkurować z „Europą na widelcu” – festiwalem, który rozpocznie się wkrótce we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Best Reisen: tania ezgotyka
Best Reisen Group udowadnia, że dzięki nowej strategii produktowej wyjazdy do dalekich krajów nie muszą być drogie.
Czytaj więcej...
Sri Lanka liczy na Polaków
MM Polska jest dla Sri Lanki dość szybko rosnącym rynkiem turystyki przyjazdowej. W Warszawie po raz drugi zagościł roadshow zorganizowany przez Organizację Turystyczną Sri Lanki.
Czytaj więcej...
"Tezy Fedyka" o promocji turystyki
Większa elastyczność, wyeliminowanie dublowania działań i wyraźne określenie wskaźników oraz odpowiedzialności za prowadzone działania – to niektóre z potrzeb naprawy polskiego systemu zarządzania promocją turystyczną.
Czytaj więcej...
Islandia zaprasza na warsztaty
Promote Iceland, oficjalna agencja promocji Islandii, zaprasza przedstawicieli polskich biur podróży na warsztaty turystyczne w trzech miastach: Gdańsku, Krakowie i Warszawie.
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Smaki Europy we Wrocławiu
  • Best Reisen: tania ezgotyka
  • Sri Lanka liczy na Polaków
  • "Tezy Fedyka" o promocji turystyki
  • Islandia zaprasza na warsztaty

Reklama

Reklama

poniedziałek, 23 kwiecień 2018 08:25

Biura podróży – ceny na lato wciąż niższe niż przed rokiem

Napisane przez MG
Na basenie w jednym z egipskich hoteli Na basenie w jednym z egipskich hoteli AG

Średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 62 złote i jest to największa różnica odnotowana w tym sezonie.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny nie uległy zmianie.
Jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:

Egipt odnotował wzrost udziału o 0,27 proc. i zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia jako kierunek bardzo wyraźnie „lastowy”. W minionym tygodniu Egipt zwiększał udziały rynkowe w miesiącach kwiecień –lipiec, a lekko tracił w sierpniu. Szybkie przyrosty udziałów mogą wynikać z nadrabiania wciąż jeszcze relatywnie niewysokiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży. W następnych tygodniach dynamika wzrostu udziałów rynkowych powinna pozostawać dodatnia (choć niższa niż w wcześniejszych tygodniach) wobec wchodzenia w „zasięg” przedsprzedaży Egiptu jeszcze kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju.

Hiszpania wzrost udziału wyniósł 0,15 proc. Hiszpania zyskiwała udziały rynkowe po raz siódmy z rzędu, tym razem głównie w kwietniu (lasty) i w lipcu Zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z przedłużającą się słabszą passą Grecji (pomimo niewielkiego wzrostu w ostatnim tygodniu) i z nieco słabszymi nastrojami konsumenckimi. W sytuacji niższego ich poziomu kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien przejściowo zyskiwać udziały rynkowe do czasu ponownego wyraźnego ożywienia popytu w Polsce B.

Turcja odnotował wzrost o 0,13 proc. Kierunek ten zdecydowanie zakończył wcześniejszy 14-tygodniowy trend spadkowy (teraz odnotował już czwarty kolejny wzrost), trwający do ostatniego tygodnia marca, który mógł mieć związek z wcześniejszą stopniową zwyżką bezwzględnych i relatywnych cen, rosnącym stopniem wyprzedania najbardziej atrakcyjnych ofert oraz z obniżeniem poziomu nastrojów konsumenckich w tzw. Polsce B. Turcja traciła nieco w kwietniu, ale sporo zyskiwała głównie w maju i wrześniu. W ostatnich dwóch tygodniach wcześniejszy wzrost cen w Turcji zaczyna wykazywać już symptomy odwrócenia. Jednym z warunków kontynuacji zyskiwania udziałów w rynku są właśnie bardziej atrakcyjne poziomy cenowe wycieczek do tego kraju, co wszakże zależy w dużej mierze od determinacji organizatorów w zapowiedzianym uzupełnianiu nieco zbyt szczupłych programów czarterowych.

Grecja tym razem odnotowała wzrost udziału w runku o 0,09 proc. To pierwszy wzrost udziałów rynkowych tego kierunku od połowy stycznia, choć jeszcze niewielki i nie przesądzający o wyraźnym powrocie do trendu wzrostowego. Długotrwała trzymiesięczna passa spadkowa była prawdopodobnie spowodowana połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wcześniejszych sezonach. Dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B, ale teraz zaczynają pomagać niższe niż przed rokiem ceny. W ostatnim tygodniu Grecja zyskiwała udziały głównie w lipcu, sierpniu i wrześniu, a traciła w październiku. Jest dość prawdopodobne, że po majówce sprzedaż tego kierunku przejdzie do fazy energiczniejszej poprawy.

Albania - spadek o 0,11 proc. W okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek, średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży. W minionym tygodniu Albania traciła udziały we wszystkich miesiącach, na które jest sprzedawana za wyjątkiem lipca. Kierunek ten może słabnąć na skutek poprawy koniunktury sprzedażowej u jego głównych konkurentów. Relatywnie lepsze ostatnio ceny wycieczek do Albanii wyhamowują jednak tempo spadku jej udziału w rynku (najmniejszy spadek od pięciu tygodni), ale nie wpłynęły jeszcze definitywnie na ożywienie sprzedaży tego kierunku.

Tunezja odnotowała spadek udziału o 0,18 proc. i regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Przed trzema tygodniami osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych, a w ostatnim tygodniu po chwilowej 2-tygodniowej stabilizacji odnotowano kolejny spadek udziałów rynkowych tego kierunku. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi w ostatnich sześciu tygodniach cenami wycieczek do tego kraju (o ponad 170 złotych). Tunezja dość mocno traciła udziały w maju, a lekko w pozostałych miesiącach z wyjątkiem października.

Bułgaria odnotowała spadek o 0,43 proc. To drugi z kolei bardzo znaczny spadek udziałów rynkowych, ale wydaje się, że niekorzystny trend spadku udziału tego kierunku w rynku (trwa już od początku lutego) zbliża się do zakończenia. W ostatnim tygodniu traciła zwłaszcza w maju, czerwcu i w lipcu, a zatem w tych miesiącach, w których wyraźnie wzrasta sprzedaż lastowego Egiptu, który na dodatek zyskuje nad nią coraz większą przewagę cenową. Dodatkową przyczyną minionego słabszego okresu w sprzedaży mogły być słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B. Kierunek powinien cieszyć się nieco lepszą passą wraz z przybliżeniem się do terminów wakacji.

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększał udział w rynku lata 2018, choć w ostatnim dwóch tygodniach już nieznacznie tracił (po 0,02 procent) prawdopodobnie w związku ze znacznym skokiem cen w górę. W ostatnim tygodniu przy korzystniejszych już cenach kierunek ten powrócił do wzrostu. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia udział Cypru wzrósł już o znacznie ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,74 procent (przed miesiącem wynosił 2,64 procent).

 

Miniony tydzień przyniósł, podobnie jak wcześniejszy, wzrosty cen niezbyt odległe do przeciętnej (- 5 złotych) na trzech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów polskich turystów, a z tej grupy ponownie wyłamały się Wyspy Kanaryjskie, na których średnie ceny wzrosły o 37 złotych oraz tym razem Turcja (poprzednio był to Egipt), gdzie ceny spadły o 33 złote. Trzeci z rzędu wzrost cen na Wyspach Kanaryjskich może być kolejnym etapem odreagowania silnego spadku (o blisko 200 złotych), który nastąpił w dwóch ostatnich tygodniach marca (patrz wykres cen bieżących).
Szóste z rzędu, ale już niewielkie zwyżki cen (+9 złotych) miały też miejsce w cieszącej się w tym sezonie nawrotem popularności Tunezji, ale należy też pamiętać, że po zakończeniu kwartału średnie ceny podniosły się tam jednorazowo aż o 116 złotych. Seria zwyżek zahamowała jednak wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który po raz pierwszy od końca stycznia wyraźnie spadł z 4,72 do 4,54 procent.

Średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 62 złote i jest to największa negatywna różnica odnotowana w tym sezonie. Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu kwietnia 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku wzrastała o 252 złote.
Jeszcze nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego jest wprawdzie wyraźnie niż przed rokiem (2,61 wobec 2,42 zł/litr, czyli o 7,3 procent), ale nadal większy jest wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio ponad 3 procent. W rezultacie nadal mamy wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek w przybliżeniu o 25-35 złotych (poprzednio było to około 60-70 złotych, a wcześniej około 35-45, 30-40, 50-60, 85-95, 90-95 i 105-115 złotych).

Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek zaczęła odzwierciedlać w lepszym przybliżeniu niż w okresach wcześniejszych teoretyczny wpływ wymienionych czynników, co można w jakiejś mierze tłumaczyć lepszą równowagą pomiędzy bieżącym popytem na imprezy turystyczne, a oczekiwaniami wiodących organizatorów w tej kwestii.
Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczone poniżej zestawienie.

Z mniejszych kierunków nadal znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Cyprze - o średnio 211 złotych, a w dużo mniejszej skali wzrastały ceny na Malcie, w Maroku i na Majorce – o 62, 39, 34 złote. Na pozostałych kierunkach czyli w Albanii, Tunezji i Portugalii odnotowano spadki średnich cen rok do roku, które wyniosły odpowiednio 168, 167 i 262 złote.

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland, Exim Tours i Ecco Holiday, w których są one niższe – o około 225, 175 i 165 złotych, a mniejszej skali spadły średnie ceny w biurach Prima Holiday, 7islands, Coral Travel Wezyr i Neckermann Polska – o około 105, 75 i po 50 złotych. Oferty pozostałych biur były droższe niż przed rokiem w granicach od 6 do 52 złotych. W ujęciu dwuletnim jedyny spadek wykazują średnie ceny w biurze Exim Tours – o około 15 złotych.
W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to po korektach cen po zakończeniu pierwszego kwartału pozycję lidera nadal zajmuje biuro Itaka (32 oferty) wyprzedzając biura Exim Tours (21 ofert) oraz TUI Poland i Coral Travel Wezyr (18 i 17 ofert).

Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) mają obecnie biura Itaka i Exim Tours, a samodzielna pozycja zdecydowanego lidera z w ofercie premium (5*) nadal należy do Itaki
Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr - 7 ofert, na kierunkach greckich Itaka (10 ofert) oraz Rainbow, Net Holiday i Grecos Holiday (odpowiednio 5, 5 i 4 oferty), na kierunkach kanaryjskich TUI Poland oraz Itaka ( 7 i 6 ofert), a na tureckich Itaka i Coral Travel Wezyr – po 4 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert mają teraz biura Itaka oraz Sun&Fun – po 3 oferty.