Co ma piernik do turystyki?
Jednym z gości III Forum Promocji Turystycznej będzie Andrzej Olszewski, twórca Żywego Muzeum Piernika. Opowie o tym, jak stworzyć produkt, który sam w sobie stanowi promocję dla miasta.
Czytaj więcej...
Promocja turystyki - co poszło źle
Trudno dziś uwierzyć w to, że na początku wieku na naszych rozwiązaniach w zarządzaniu promocją turystyczną wzorowały się inne kraje. Co poszło nie tak - dowiemy się na III Forum Promocji Turystycznej
Czytaj więcej...
Wiceprezydent Wrocławia na Forum
Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia będzie gościem III Forum Promocji Turystycznej, które odbędzie 19 kwietnia we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Warszawa czarterem z Radomia
Prezes PPL powiedział, że Lotnisko w Radomiu rekomendowane jako komplementarne dla Lotniska Chopina – podała PAP.
Czytaj więcej...
Naprawa zarządzania promocją
archiwum prywatne Ile wiemy o tym, na czym polega system zarządzania promocją turystyczną? Jakich reform oczekuje środowisko? I jak wyglądają propozycje zmian, opracowane przez Wojciecha Fedyka?
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Co ma piernik do turystyki?
  • Promocja turystyki - co poszło źle
  • Wiceprezydent Wrocławia na Forum
  • Warszawa czarterem z Radomia
  • Naprawa zarządzania promocją

Reklama

Reklama

poniedziałek, 09 kwiecień 2018 20:55

Biura podróży – ceny wycieczek idą w dół

Napisane przez MG
Hotel Siva Port Ghalib w Egipcie Hotel Siva Port Ghalib w Egipcie AG

Średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 29 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny nie uległy zmianie.
Jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:
Egipt: wzrost udziału w rynku o 0,80 proc. Egipt zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia jako kierunek bardzo wyraźnie „lastowy”. W minionym tygodniu Egipt zwiększał udziały rynkowe we wszystkich miesiącach, ale w szczególności w kwietniu i maju. Coraz szybsze przyrosty udziałów mogą wynikać z nadrabiania relatywnie niskiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży. W następnych tygodniach dynamika wzrostu udziałów rynkowych powinna jeszcze pozostawać wysoka wobec wchodzenia w „zasięg” przedsprzedaży Egiptu kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju.

Turcja: wzrost o 0,57 proc. Kierunek zdecydowanie zakończył wcześniejszy 14-tygodniowy trend spadkowy, który mógł mieć związek ze wcześniejszą stopniową zwyżką bezwzględnych i relatywnych cen, rosnącym stopniem wyprzedania najbardziej atrakcyjnych ofert oraz z obniżeniem poziomu nastrojów konsumenckich w tzw. Polsce B. Jednym z warunków kontynuacji zyskiwania udziałów w rynku są bardziej atrakcyjne poziomy cenowe wycieczek do tego kraju, co wszakże zależy w dużej mierze zależy od skali uzupełnienia przez organizatorów nieco zbyt szczupłych programów czarterowych.

Hiszpania: wzrost o 0,19 proc. Hiszpania zyskiwała udziały rynkowe po raz piąty z rzędu, choć w mniejszym tempie niż przed tygodniem. Zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z przedłużająca się słabszą passą Grecji i ze słabszymi nastrojami konsumenckimi. W sytuacji nieco obniżonego ich poziomu kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien przejściowo zyskiwać udziały rynkowe do czasu ponownego wyraźnego ożywienia popytu w Polsce B.

Bułgaria: wzrost o 0,09 proc. Całkiem możliwe, że zakończyła 7-tygodniowy trend obniżania się poziomu jej udziału w rynku. W ostatnim tygodniu zyskiwała zwłaszcza w maju, czerwcu i w lipcu. Generalnie przyczynami minionego słabszego okresu w sprzedaży mogły być słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B oraz znaczący stopień wcześniejszego zaspokojenia popytu przez najbardziej zapobiegliwych klientów. Kierunek powinien cieszyć się nieco lepszą passą wraz z przybliżeniem się do terminów wakacji.

Tunezja: spadek o 0,19 proc. Tunezja regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Wcześniejszy słabszy okres sprzedaży w okresie drugiej połowy listopada i pierwszej połowy grudnia mógł być skutkiem przejściowo wyższych cen Tunezji wobec Egiptu i Bułgarii. Przed tygodniem osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych, a w ostatnim tygodniu odnotowano już trend obniżania się udziałów rynkowych Tunezji, w którym traciła rynkowe udziały z wyjątkiem września i października. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi w ostatnich czterech tygodniach cenami wycieczek do tego kraju i z poprawą koniunktury sprzedażowej u konkurentów, a zwłaszcza w Turcji i Bułgarii.

Albania: spadek o 0,34 proc. W okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek, średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży. W minionym tygodniu Albania traciła udziały we wszystkich miesiącach, na które jest sprzedawana. Kierunek ten może słabnąć na skutek poprawy koniunktury sprzedażowej u jej głównych konkurentów. Relatywnie lepsze ostatnio ceny wycieczek do Albanii powinny nieco wyhamować tempo spadku jej udziału w rynku i wpłynąć na ponowne ożywienie sprzedaży tego kierunku.

Grecja: spadek o 0,79 proc. Długotrwała passa spadkowa trwająca od połowy stycznia spowodowana jest prawdopodobnie połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wcześniejszych sezonach. Dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B. W ostatnim tygodniu Grecja traciła udziały głównie w maju i w trzecim kwartale tego roku. Po majówce sprzedaż tego kierunku powinna ulegać już stopniowej poprawie.

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększa udział w rynku lata 2018, choć w ostatnim tygodniu nieznacznie stracił (0,02 procent) prawdopodobnie w związku ze znacznym skokiem cen w górę. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia wzrósł on już o znacznie ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,74 procent (przed tygodniem wynosił 2,76 procent).

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 75 złotych. Znaczące zwyżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Cyprze – o średnio 243 złote, a także na Lanzarote (poprzednio był tam duży spadek) i tunezyjskiej Dżerbie - o 143 i 134 złote. Największe zniżkę średnich cen odnotowano na Malcie – o 71 złotych (poprzednio był tam największy wzrost), a kosmetyczną na Synaju – o 5 złotych. W tym samym czasie przed rokiem ceny wzrosły o 63 złote, a przed dwoma spadły o 17 złotych.

Ostatni tydzień przyniósł wzrosty cen zbliżone do średniej (średnia to + 75 złotych) na czterech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów polskich turystów. Z tej grupy wyłamał się jedynie Egipt, gdzie ceny pozostały na niemal tym samym poziomie w stosunku do końca marca (wzrosły o średnio 2 złote). Nieco większy niż średnia był wzrost cen na Wyspach Kanaryjskich, co mogło mieć związek z dość wyraźnymi przecenami tego kierunku obserwowanymi w dwóch ostatnich tygodniach. Większe niż przeciętne zwyżki miały też miejsce w powracającej do bardziej dynamicznej sprzedaży Turcji.
Kolejne i to znaczące zwyżki cen miały też miejsce w cieszącej się ostatnio nawrotem popularności Tunezji, w której średnie ceny podniosły się o aż 116 złotych. Seria czterech zwyżek zahamowała jednak wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który spadł po raz pierwszy od końca stycznia i wyniósł 4,72 procent (przed tygodniem 4,91 procent, a przed miesiącem 4,64 procent).

Średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 29 złotych. Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu kwietnia 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku wzrastała o 229 złotych.
Nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego jest wprawdzie wyraźnie niż przed rokiem (2,55 wobec 2,30 zł/litr, czyli o 10,9 procent), ale nadal większy jest wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio ponad 4 procent. W rezultacie nadal mamy wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek w przybliżeniu o 35-45 złotych (poprzednio było to około 30-40 złotych, a wcześniej około 50-60, 85-95, 90-95, 105-115 i 110-115 złotych).
Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek zaczęła w przybliżeniu odzwierciedlać teoretyczny wpływ wymienionych czynników, co można w jakiejś mierze tłumaczyć lepszą równowagą pomiędzy bieżącym popytem na imprezy turystyczne, a oczekiwaniami wiodących organizatorów w tej kwestii.

Z mniejszych kierunków nadal znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Cyprze - o średnio 217 złotych, a w mniejszej skali na Majorce i Malcie – o 77 i 62 złote. Znaczące zniżki średnich cen dotyczyły w największym stopniu Tunezji, Albanii i Portugalii gdzie średnie ceny spadły o 182, 169 i 146 złotych , a w mniejszym Maroka, w którym średnie zniżki wyniosły 70 złotych.

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland, 7islands, Coral Travel Wezyr i Exim Tours – o około 115, 90, 65 i 55 złotych, a w granicach średniej rynkowej (minus 29 złotych) w biurach Rainbow i Prima Holiday. Oferty pozostałych biur były nieco droższe niż przed rokiem w granicach od 1 do 45 złotych. W ujęciu dwuletnim najmniejszy wzrost wykazują średnie ceny w biurze Exim Tours – o około 85 złotych, a umiarkowane – w granicach 120-145 złotych – w biurach Prima Holiday, Coral Travel Wezyr oraz Itaka.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to ostatnich korektach cen po zakończeniu pierwszego kwartału pozycję lidera nadal zajmuje biuro Itaka (31 ofert) wyprzedzając biura Exim Tours (20 ofert) oraz Rainbow i Coral Travel Wezyr (16 i 15 ofert). Po niedawnych korektach cen w Itace ma ona wraz z biurem Exim Tours – najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*), zachowując jednocześnie pozycję zdecydowanego lidera z w ofercie premium (5*).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr - 7 ofert, na kierunkach greckich Itaka (8 ofert) oraz Rainbow i Exim Tours (6 i 4 oferty), na kierunkach kanaryjskich Itaka i Rainbow (8 i 4 oferty), a na tureckich Itaka i Coral Travel Wezyr – po 4 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert ma teraz Itaka – 3 oferty.