Reklama

Reklama

Reklama

czwartek, 07 grudzień 2017 09:42

Coraz wyższy standard podróży służbowych

Napisane przez MG
Coraz wyższy standard podróży służbowych archiwum Air France

Według badań Diners Club Polska, choć dwa lata temu delegacji było nieco więcej, to standard podróżowania był niższy – w 2017 roku już 70 proc. przedsiębiorstw korzysta z  samochodów służbowych, a  prawie co piąta firma rozlicza się bezgotówkowo.

Niemal połowa (49 proc.) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wysyła pracowników w podróże służbowe. Najwięcej wyjazdów organizowanych jest w firmach przemysłowych (43 proc.) oraz usługowych (32 proc.).
W 2015 roku w podróż służbową wysyłało pracowników 53 proc. firm z sektora MŚP. Natomiast w 2017 roku odsetek przedsiębiorstw delegujących reprezentantów poza miejsce pracy spadł do 49 proc. Obecnie najwięcej delegacji odbywa się w branży przemysłowej (organizuje je 43 proc. firm) i usługowej (32 proc.). W porównaniu do ostatnich dwóch lat, ponad trzykrotnie zmalała liczba delegacji w sektorze handlowym – aktualnie służbowo wyjeżdżają pracownicy tylko niemal co piątej z  nich, ale to oni właśnie najwięcej czasu przebywają w podróży.

Życie na walizkach
Mimo, że tylko 18 proc. firm handlowych wysyła swoich pracowników w delegacje, to właśnie reprezentanci tego sektora w podróży spędzają najwięcej czasu. Prawie 40 proc. z nich poza miejscem pracy przebywa średnio raz na tydzień lub częściej, a  ponad 80 proc. tych delegacji trwa co najmniej dwa dni lub dłużej. Najwięcej wyjazdów organizują firmy przemysłowe, jednak reprezentanci tej branży nie spędzają na nich tak dużo czasu – ponad połowa przedsiębiorców przyznała, że ich pracownicy w delegacji bywają rzadziej niż raz w miesiącu.

Katarzyna Fatyga z  Diners Club Polska, powiedziała: „Dwa lata temu w delegacje pracownicy jeździli również znacznie częściej – co trzecia firma poza miejsce pracy wysyłała reprezentantów co najmniej raz w tygodniu lub częściej. Jednak porównując wyniki dwóch edycji badań, możemy zauważyć, że podniósł się standard organizacji podróży. Jednym z powodów może być za pewne sytuacja finansowa przedsiębiorstw, gdyż ponad 67 proc. właścicieli zadeklarowało, że kondycja ich firmy jest na bardzo dobrym lub dobrym poziomie.”

Firmowy samochód i karta służbowa coraz popularniejsze
Firmowym samochodem posługuje się już prawie 70 proc. MŚP. Podróżuje się nim w większości przedsiębiorstw przemysłowych (86 proc.) oraz handlowych (85 proc.). Prywatne auto natomiast, w  celach służbowych użytkują najczęściej reprezentanci sektora rolniczego (100 proc.)
Z kart służbowych w delegacjach korzysta już 17 proc. MŚP. Najbardziej przekonały się do nich firmy handlowe (30 proc. z nich w podróży posługuje się kartą służbową) oraz przemysłowe - spośród których już co piąta firma rozlicza się bezgotówkowo.

Katarzyna Fatyga dodała: „W porównaniu do 2015 r. korzystanie z kart firmowych wzrosło o 7 punktów procentowych. To oznacza, że firmy coraz bardziej doceniają przejrzystość i wygodę tego typu transakcji. Niektóre karty firmowe gwarantują przedsiębiorcom szerokie pakiety usług dodanych, które wbrew pozorom mogą wygenerować sporą oszczędność czasu i pieniędzy. Na przykład karta Premium Vintage oferuje ubezpieczenie w podróży zagranicznej, którym objęty jest posiadacz oraz podróżujący wraz z nim pracownicy.”

Organizacja podróży na barkach delegowanego
52 proc. firm organizację wyjazdu służbowego powierza delegowanemu pracownikowi. Osobne stanowisko dla osoby lub zespołu zajmującego się tylko i wyłącznie tymi zadaniami deklaruje 14 proc. przedsiębiorców. Co trzeci właściciel przyznał natomiast, że podróżami zarządza konkretny pracownik, ale nie jest to jedyny obowiązek, który wykonuje.

W 2015 r. odsetek wyjazdów organizowanych „na własną rękę” był niższy (45 proc.), a co czwarte MŚP dysponowało osobnym stanowiskiem dla osoby zajmującej się podróżami. Obecnie, najwięcej tzw. „travel managerów” posiadają firmy handlowe (co trzecia) i przemysłowe (co piąta).

Katarzyna Fatyga skomentowała: „Przy tak dużej liczbie wyjazdów organizowanych przez pracowników samodzielnie, w pierwszej kolejności powinno się zadbać o przejrzystą formę monitorowania i rozliczania wydatków. Warto zastanowić się także nad tym, czy zarządzanie formalną stroną wyjazdów nie jest dla pracowników zbyt czasochłonne. W optymalizacji kosztów i procesów mogą pomóc produkty finansowe przeznaczone dla firm. Często oferują one także usługi dodatkowe zwiększające komfort podróżowania, a niektóre wręcz posiadają funkcje „concierge osobisty”, który może w  całości przejąć obowiązki związane z organizacją podróży.”

Newsletter

Zapisz się na newsletter!

Wypełnij formularz - bądź na bieżąco

Codziennie aktualne informacje i fachowe wiadomości z branży turystycznejWypełnij formularz *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, w celu wysyłania mi newslettera. Zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że tak wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie jest równie łatwe, jak jej wyrażenie.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości marketingowych. Zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że tak wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie jest równie łatwe, jak jej wyrażenie.