Turystyka na aucie
Turystyka nigdy nie miała silnej pozycji w Ministerstwie Sportu i Turystyki, teraz jednak nie ma już żadnej. Znalazła się po prostu poza boiskiem.
Czytaj więcej...
Dariusz Rogowski odwołany
Dariusz Rogowski, podsekretarz stanu w MSiT odpowiedzialny za turystykę został dzisiaj odwołany ze stanowiska przez premiera Mateusza Morawieckiego.
Czytaj więcej...
Ustawa: koszmar interpretacyjny
O to, jak stosować w praktyce nowe prawo branża turystyczna pytała podczas spotkania informacyjnego zorganizowanego przez MSiT we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Promocja turystyki zrównoważonej
Na pytanie zawarte w tytule, odpowie podczas III Forum Promocji Turystycznej Izabela Stelmańska,
Czytaj więcej...
Promocja Wrocławia - wzorowa
Wrocław od dawna ma opinię miasta, które dba o swoją markę. Promocja miasta może uchodzić w Polsce za wzorcową.
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Turystyka na aucie
  • Dariusz Rogowski odwołany
  • Ustawa: koszmar interpretacyjny
  • Promocja turystyki zrównoważonej
  • Promocja Wrocławia - wzorowa

Reklama

piątek, 05 styczeń 2018 16:16

Doradzą marszałkom w sprawach turystyki

Napisane przez MM
Doradzą marszałkom w sprawach turystyki materiały prasowe

Ukonstytuował się już zespół merytoryczny ds. turystyki przy Konwencie Marszałków RP. W planie działania znalazły się przede wszystkim sprawy związane z systemem promocji turystycznej Polski.

Drugie spotkanie zespołu odbyło się 4 grudnia w zamku w Inowłodziu. Wybrano sekretarza, którym został Marek Migdal, prezes Zachodniopomorskiej ROT. Przyjęto też regulamin zespołu i podjęto rozmowy na temat funkcjonowania systemu POT - ROT – LOT.

Wśród najważniejszych tematów, którymi planuje zająć się zespół, znajdują się właśnie głównie sprawy systemu promocji turystycznej Polski. W pierwszej kolejności zanalizowany zostanie system POT-ROT-LOT, a także opracowany zostanie Kodeks Dobrych Praktyk - systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce.

Wśród pozostałych tematów znalazły się m.in.: finansowanie rozwoju regionalnej turystyki (w tym działalności ROT), zasady współpracy pomiędzy organizacjami a jednostkami samorządu terytorialnego i POT, wraz z otoczeniem formalno-prawnym takiej współpracy. Wśród aktów prawnych, nad którymi pracować ma zespół znajdą się: ustawa o POT, a także ustawy regulujące działania samorządów: gmin, powiatów, województw.

Zespół chce także rozmawiać o nowoczesnym zarządzaniu turystyką w regionach z uwzględnieniem partycypacyjnej roli ROT, a także o możliwościach prowadzenia badań i monitorowania rynku turystycznego na poziomie regionalnym (Regionalne Obserwatoria Turystyki), o możliwościach finansowania działań na rzecz rozwoju turystyki.