Joanna Jędrzejewska odchodzi
Joanna Jędrzejewska, dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, po dwóch latach pracy odchodzi ze stanowiska.
Czytaj więcej...
Wrocław kontra Poznań
Dwie duże metropolie, dwie wizje promocji, dwoje uznanych ekspertów – to materiał na ciekawy, merytoryczny pojedynek. Odbędzie się on 19 kwietnia podczas III Forum Promocji Turystycznej.
Czytaj więcej...
Antypromocyjny sPOT
Oświadczenie Premiera Mateusza Morawieckiego na temat obozów śmierci z czasów II wojny światowej zostało zamieszczone na głównej stronie Polskiej Organizacji Turystycznej i na stronach większości ZOPOT-ów. Wywołało to sprzeciw przedstawicielki środowiska naukowego.
Czytaj więcej...
Mołdawia - nieodkryty skarb
Mołdawia to nowa destynacja, której atrakcje turystyczne coraz częściej przyciągają uwagę turystów.
Czytaj więcej...
Prezydent Wrocławia patronem Forum Promocji
Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia objął patronatem honorowym III Forum Promocji Turystycznej
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Joanna Jędrzejewska odchodzi
  • Wrocław kontra Poznań
  • Antypromocyjny sPOT
  • Mołdawia - nieodkryty skarb
  • Prezydent Wrocławia patronem Forum Promocji

Reklama

Reklama

Reklama

czwartek, 08 grudzień 2016 21:16

MSiT: TFG to przełomowy projekt

Napisane przez Adam Gąsior

Po publikacji naszego artykułu „Branża: TFG to bubel prawny, same kłopoty i bałagan” otrzymaliśmy z ministerstwa sportu i turystyki obszerny list zawierający m.in. odpowiedzi na część pytań zadanych podczas warszawskiego spotkania branży.

Oto cała treść listy przekazanego przez rzecznika prasowego MSiT, Katarzynę Kopeć-Ziemczyk:

Wyjaśnienie do artykułu A. Gąsiora, pt. „Branża: TFG to bubel prawny, same kłopoty i bałagan”

W związku z artykułem, jaki został opublikowany na łamach portalu Wasza Turystyka autorstwa Pana Adama Gąsiora pt. „Branża: TFG to bubel prawny, same kłopoty i bałagan”, Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to przełomowy projekt, który wprowadza pełne bezpieczeństwo klientów biur podróży. Fundusz daje pewność, że w sytuacji niewypłacalności danego biura podróży, klient wróci do kraju bezpiecznie a także odzyska 100 proc. kosztów wycieczki.

W obecnych czasach poczucie bezpieczeństwa Polaków za granicą stanowi dla Ministerstwa Sportu i Turystyki priorytet. Dzięki Funduszowi wzrasta zaufanie do branży, jest realne prawdopodobieństwo wzrostu wykupu zorganizowanych wycieczek, a to wszystko właśnie ze względu na gwarancje finansowe, jakie daje Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Informujemy także, że żaden z przedstawicieli ministerstwa nie otrzymał oficjalnego zaproszenia od organizatorów (Warszawskiej Izby Turystyki i Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego) na spotkanie poświęcone Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu.
By rozwiać jednak wszelkie wątpliwości branży turystycznej dotyczące funkcjonowania TFG, jakie pojawiły się w artykule, przedstawiciele ministerstwa przygotowali odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1) Czy składka jest objęta podatkiem VAT?
Podmioty obowiązane do naliczania i przekazywania składek na Fundusz bez wezwania obliczają kwotę należną z tytułu składki na rzecz Funduszu za okres jednego miesiąca i przekazują tę kwotę w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po danym okresie. Podatkiem VAT objęta jest wyłącznie cena produktu jaki oferuje organizator turystyki lub pośrednik turystyczny. Prawodawca nie ingeruje w to z jakiej puli będą odprowadzane składki na TFG, liczy się efekt w postaci faktycznej ich wpłaty. Składka nie jest objęta podatkiem VAT, gdyż jest należnością jaką musi pokryć przedsiębiorca od każdego klienta. Zaznaczyć należy jednak, że VAT nie jest przedmiotem ustawy o usługach turystycznych. Branża turystyczna na etapie konsultacji publicznych nie zgłosiła zagrożeń czy trudności związanych z rozliczaniem VAT. Szczegółowe kwestie dotyczące opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej nie są we właściwości Ministra Sportu i Turystyki, wobec czego
w razie wątpliwości należy każdorazowo zwrócić się z wnioskiem o interpretację indywidualną do Ministra Finansów.

2) Co z klientami płacącymi kartami kredytowymi (te płatności są zabezpieczone)?
W przypadku Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego forma płatności nie ma żadnego znaczenia, zabezpieczeniem na wypadek niewypłacalności objęty będzie każdy klient niezależnie od tego, w jaki sposób dokonał płatności. Warto zauważyć, że środki z Funduszu mogą być wykorzystane nie tylko na zwrot dokonanych przez klientów wpłat, ale także na potrzeby zapewnienia powrotu do kraju klientów niewypłacalnych biur podróży – w takiej sytuacji nie ma żadnego znaczenia dokonanie płatności kartą kredytową, gdyż nie to jest przedmiotem zabezpieczenia przez Fundusz.

3) Co z klientami korporacyjnymi płacącymi za bilety również kartami kredytowymi?
W przypadku Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego forma płatności nie ma żadnego znaczenia również w przypadku klientów korporacyjnych. Zabezpieczeniem na wypadek niewypłacalności objęty będzie każdy klient (również korporacyjny) niezależnie od tego w jaki sposób dokonał płatności. Warto zauważyć, że środki z Funduszu mogą być wykorzystane nie tylko na zwrot dokonanych przez klientów wpłat, ale także na potrzeby zapewnienia powrotu do kraju klientów niewypłacalnych biur podróży – w takiej sytuacji nie ma żadnego znaczenia dokonanie płatności kartą kredytową, gdyż nie to jest przedmiotem zabezpieczenia przez Fundusz.

4) Co robić wypadku umów podpisywanych na długie terminy, na przykład z umowami podpisanymi rok, dwa lata temu?
Do umów o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych oraz umów w zakresie pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Do umów o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych oraz umów w zakresie pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w zakresie dotyczącym nałożenia obowiązków na przedsiębiorców, czyli przed dniem 26 listopada 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Obowiązki organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w zakresie składania deklaracji do TFG, odprowadzania składek do TFG oraz prowadzania ewidencji umów, dotyczą umów z klientami zawartych od dnia 26 listopada 2016 r.

Należy podkreślić, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poinformował listownie każdego poszczególnego organizatora turystyki i pośrednika turystycznego o nowych przepisach w zakresie TFG oraz o obowiązkach odprowadzania składek i składania deklaracji. Każdy przedsiębiorca otrzymał dostęp do swojego indywidualnego konta w systemie informatycznym, za pomocą którego może realizować nałożone na niego obowiązki wobec Funduszu.

Na wszelkie pytania i wątpliwości przesyłane przez branżę turystyczną do Ministerstwa Sportu i Turystyki odpowiadamy na bieżąco w kolejności wpływania zapytań, przedstawiając każdorazowo jednolitą interpretację przepisów.
Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło działania, które mają na celu jak najszersze poinformowanie przedsiębiorców o ich nowych obowiązkach wynikających z powołania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i opracowało broszurę informacyjną dla przedsiębiorców. Jest ona dostępna na stronie internetowej Ministerstwa – http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/broszura-informacyjna-w-sprawie-turystycznego-funduszu-gwarancyjnego. Została przekazana także do urzędów marszałkowskich i organizacji branżowych. Ministerstwo Sportu i Turystyki ściśle współpracuje z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, który zapewnia obsługę Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.